Tilbud på Dølaminne

Årets julegave?

Bokpakke med 26 eldre årganger av Dølaminne
selges for kr 500.

Kontakt Hallingdal museum
på telefon 32071485
eller e-post: mehlum@buskerudmuseet.no

 

Share