Styret har bestått av:
Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                   Hilde Vestheim Brusletten
Sekretær                    Linda Sofie Øye
Styremedlemmer     Lars Håkon Klype og Kjell Østmoen Larsen
Varamedlemmer      Anne Jervell Haraldseth og Anne Ålien Berg

Styremøter I 2023 er det avholdt 5 styremøter og behandlet 40 saker.

Memoar
Nes historielag er medlem i organisasjonen MEMOAR, som jobber for å dokumentere vår historie gjennom muntlig fortelling. Sammen intervjuer vi folk om livet deres, og arkiverer samtalene. Nes historielag intervjuer personer som har lokalkunnskap fra Nes f.eks. kultur, arbeidsliv og dialekt. I 2023 har Leif Olav gjort videoopptak med Leif Sandanbråten. Temaet var neverflekkjing til lurbruk og leiting etter vassåru med bjørkjikluft. Han fortalte også om oppvekst i etterkrigsåra i Rukkedalen. I tillegg til historien, får vi også gjennom disse samtalene dokumentert nesningsdialekta. Vi håper flere vil være med på dette viktige arbeidet og vi ønsker flere personer som intervjuobjekter.

Bevaring av stiene våre
I 2016 ble historielaget kontaktet av Nes kommune for hjelp med et turstiprosjekt. Einar Hanserud og Leif Olav Klype gjorde en stor jobb med å skilte turstiene fra museet. Prosjektet var omfattende og historielaget måtte bl.a. på kurs i skiltstandarder. Nes historielag har tidligere ryddet, merket og dokumentert historien til Postvegen, Drifteslepa og Espesetvegen. Medlemmene i laget har lagt ned mye tid på å sette i stand og å vedlikeholde disse flotte kulturstiene.

Vi er bekymret for at disse stiene skal ødelegges ved at det sykles der. I 2022 vedtok kommunestyret at Nesbyen kommune skal gå i dialog med Nes historielag ved planlegging av nye sykkelløyper. I mai 2023 deltok Kjell Østmoen Larsen på et åpent møte kommunen arrangerte og hold et innlegg rundt bevaring av våre stier. Siden har Kjell vært i kontakt med Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunen, men vi har ikke vært invitert til planlegging med kommunen ennå.

ARRANGEMENT

Kurs i slektsforskning
I 2023 har vi hatt 5 kvelder med slektsforskning. Vi har hatt besøk fra Jens Romslo fra Hallingdal Slekt & data for å veilede oss i slektsprogrammet Legacy. 16. april var Gunn Vassfarmoen gjest hos oss og viste fram slektsbøkene hun har laget for sin egen familie. Gunn har holdt på med slektsforskning i mange år og fortalte om kilder, metoder og om hvilken systematikk hun bruker. Vi vil fortsette disse slektskveldene i 2024!

Årsmøtet for 2022
19. mars ble årsmøtet for 2022 avholdt på Kaffistugo i Embetsgarden. Kveldens foredrag var Tollef Mathismoen, som fortalte om utgravingen av tomta der Nes stavkyrkje sto, som han var med på i 1965.

Medlemsmøte – Ungdomstid på Nes i et krigsår
18. juni holdt Astrid Brattested foredraget «Ungdomstid på Nes i et krigsår». I en dagbok funnet på Brattested i Nes beskriver Astrids onkel, Syver Brattested, (født 1925) aktivitetene sine fra høsten 1940 til sommeren 1942, hvem han møtte og hva han gjorde. Astrid har også skrevet en artikkel om dette i Dølaminne 2023.

Medlemstur
9. september reiste 18 medlemmer fra Nes historielag til Valdres folkemuseum. Vi var heldige og hadde tidligere direktør ved museet, Torill Thømt, som guide. Hun startet allerede i bussen med lokalhistorie fra Fagernes og Leira. Toril guidet oss gjennom ulike bygninger og tidsperioder i museet. Valdres folkemuseum er et veldig spennende museum, som vi anbefaler hallinger å besøke!

Norges låver – landbrukets katedraler
Onsdag 11. oktober holdt Eva Røyrane foredrag om boka Norges låver. Låven har vært landemerker i det norske kulturlandskapet i snart to hundre år. Dette signalbygget på tunet demonstrerer fremdeles den sentrale posisjonen bonden og landbruket har hatt her i landet. Eva Røyrane fortalte om arbeidet med boka og viste bilder av hvordan det nå står til med driftsbygningen som i sin tid revolusjonerte norsk landbruk.
Arrangementet var et samarbeid med Nesbyen bibliotek.

Besøk på Nesbyen ungdomsskole
27. oktober var Nes historielag på besøk på Nesbyen ungdomsskole. Der hadde vi en time med hallingdialekt. Elevene lærte først grammatikk og særegne ord med Linda Sofie Øye. Så fikk de høre en samtale med to innbarka rukkedølinger: Lars Håkon Klype og Leif Olav Klype. Til slutt ble elevene testet på det de hadde lært denne dagen, via Halling-kahoot! De hadde veldig gode resultater på denne testen.

Okkupert: Historier fra 2.verdenskrig i Hallingdal
Historiker Magnus Lindahl ga høsten 2023 ut boka «Okkupert : Historier frå 2. verdskrig i Hallingdal 1940-1945. 6. desember presenterte han boka for oss i kulturhuset. Arrangementet var et samarbeid med Folkeakademiet Nesbyen.

DUGNAD OG STAND

Dugnad på Postvegen
26. mai var en solid gjeng i arbeid på Postvegen. Det ble raket og ryddet, kvistet og hogget, slik at det nå er lagt til rette for en flott gåtur mellom Dokken og Garnås. Takk til Tom Henning Landsrud, Øyvind Brabant og Terje Engebakken. Styremedlem Anne Ålien Berg er ansvarlig for dugnadene våre og organiserer og serverer kaffi og kaker til dugnadsgjengen.

Frivilligfestivalen
12. juni ble Frivilligfestivalen arrangert for første gang. Lag og foreninger i Nesbyen var invitert til å holde stand utenfor biblioteket og kommunehuset. Målet var å vise frem alt det gode lagsarbeidet i Nesbyen. Nes historielag åpnet dørene til bygdearkivet denne dagen, ga omvisning, solgte bøker og serverte kaffi til dem som besøkte oss. Vi hadde laget til en lysbildeserie fra lagsarbeidet vårt, som rullet over skjermen.

Hallingmarken
6.-9. juli hadde Nes historielag stand på Hallingmarken. Vi solgte 132 bøker, vervet 4 nye medlemmer og hadde gjettekonkurranse. Det var som tidligere stor interesse for gjettekonkurransen og vi fikk inn 320 bevarelser!

Det er mange frivillige involvert disse dagene og vi vil takke de som stilte på stand for historielaget: Siv Unni Bentehaugen, Torstein Hanserud, Elling Buøen, Astrid og Einar Hanserud, Torill og Ola Bakke, Anne Jervell og Jan Haraldseth, Torill Thømt, Anne Marie Kollhus, Tore Espeseth, Leif Olav Klype, Hilde Vestheim Brusletten, Oddveig Meaas, Anne Ålien Berg og Liv Barbo Lilleslåtten.

BYGDEARKIVET

Bygdearkivet
Nes historielag har fått to rom i kjelleren på kommunehuset til lokalarkiv, lager og kontorer. I 2023 har Nes historielag deltatt på 8 regionale møter med bygdearkivene i de andre Hallingdalskommunene.  23. og 24. august deltok Leif Olav og Linda på arkivseminar med de andre bygdearkivene + ansatte ved Hallingdal museum. Foredragsholdere var Ann Tove Manshaus, rådgiver og koordinator i Vestfoldarkivet og Nina Bratland, konservator på Norsk Teknisk museum.

Foto-digitaliseringsgruppa
Det har vært lite drift i skannergruppa dette året på grunn av overgangen til nytt bildearkivsystem i regi av Buskerudmuseet. Nytt system er i gang i begynnelsen av 2024.
Historielaget gikk i år til innkjøp av en helautomatisk lysbildeskanner. Denne skal være til utlån for våre medlemmer. Den har allerede skannet ca. 2000 dias.

Lyd og video-digitaliseringsgruppa
Torstein Hanserud og Nils Mehlum har flyttet utstyret vårt fra Næringstunet til midlertidig kontor på Nesmoen. De har ryddet og begynt redigering av lyd- og videomaterialet til historielaget. Dette er flyttet til bygdearkivet. Vi prøver å få med flere arbeidere her for å benytte oss av lokale kilder så lenge de er i live.

BØKER

Bøkene våre
Hilde Vestheim Brusletten er ansvarlig for bøkene våre. Hun har jobben med salg, påfyll i butikkene, vareopptelling og salgsstand. Historielagets bøker har i 2023 vært solgt på Hallingdal museum og Gaver og interiør Nesbyen. Bøkene våre er til salgs gjennom nettsiden www.neshistorielag.org. Det har vært boksalg under Hallingmarken, Markens Grøde, samt salgsstander før jul.

Dølaminne
Som vanlig har medlemmer i Nes historielag vært gode bidragsytere til Hallingdal historielags årbok Dølaminne. Dølaminne har mange abonnenter i Nesbyen og historielaget kjører ut bøker til disse før jul. Dette ble også gjort i 2023 og her falt mye av arbeidet på Einar og Astrid Hanserud.

Synlighet
Nes historielag driver nettsiden www.neshistorielag.org hvor vi legger ut informasjon om kurs, arrangement og andre aktiviteter. Vi har også facebook-siden Nes historielag. Vi når lett ut til våre medlemmer på e-post.

Status ved årsskiftet
Nes historielag hadde ved årsskiftet 345 medlemmer og vi kan se tilbake på et aktivt år. Vi har godt samarbeid i laget og ser fram til 2024.

 

Share