Turtips: Da Grisetjern fikk navn

av Olav W. Sveinsson

Tremenningene Ole Svendsen Høllo, f. 1854, og Sven SvendsenTeigen, f. 1855, gjette engang i fjellet sammen med bl.a. kua Mjølin som var så glad i en gris, og grisen fulgte med i fjellet. Grisen lå i en solbakke borte i Romeleina, på høgda ovenfor Foleveg, sydvest for Imlan i ytre Nes.

Kua ville til grisen og svømte over et vann for å komme til grisen. Ole ville holde kua tilbake, men greide det ikke, holdt i rumpa, men måtte slippe. Han skar seg i ene foten da han gikk barbent. Sven var ikke så redd for han visste at kuene kunne svømme. Han hadde bodd åtte år i Geitsund. Og vannet heter selvsagt den dag i dag Grisetjern. (Ligger nord for Øyvatn og øst for Vargnatten.)

Grisetjern Foto Olav Sveinsson. Juni 2014

Grisetjern-kart

Share