Lenker

Lokale ressurser Gamle Nes_2
Hallingdal museum
Nes kommune
Nes folkebibliotek (inkl. museets samling)
Gamle Nes
Bunadmester Vibeke Hjønnevåg

Organisasjoner
Norges kulturvernforbund
Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)
DIS Norge
Den norske historiske forening

Institusjoner
Norsk lokalhistorisk institutt
Registreringssentral for historiske data(RHD)
Norsk Utvandrermuseum
Nordmanns-Forbundet

Kultur og miljø
Kulturnett
Fortidsminneforeningen
Dokumentasjonsprosjektet (avsluttet, men aktuelt)
Digitalarkivet

Lokalhistorisk litteratur
Historieboka

Offentlege myndigheiter
Riksantikvaren
Norsk kulturråd
Norges forskningsråd
Landslaget for lokalhistorie

Share