Årsmelding 2018

Styret har i 2018 bestått av:
Leder                             Leif Olav Klype
Nestleder                      Ole Solli
Kasserer                        Olav Brøto
Sekretær                       Linda Sofie Øye
Styremedlem               Anne Ålien Berg
Varamedlemmer         Anne Jervell Haraldseth og Hilde Vestheim

Møter og arrangement
Det har vært avholdt 3 styremøter der det er behandlet 30 saker.

  1. april var det temamøte med forfatteren og folkloristen Thor Gotaas i kulturhuset: Norsk skihistorie fra de eldste tider til i dag. Et muntert blikk på skihistoria vår». Pål Gunnar Mikkelsplass var også med og fortalte om livet sitt som langrennsløper og trener. 140 lattermilde og fornøyde tilhørere forlot salen denne kvelden.
  2. desember arrangerte Nes historielag og Nes folkebibliotek dialektkveld med Knut H. Skrindo (94), pensjonert lærer og bonde. Han holdt skoletime om Hallingdialekten, der vi fikk en innføring i grammatikken og forskjeller mellom bygdene våre. 40 engasjerte tilhørere var møtt opp til denne spesielt trivelige kvelden.

Medlemstur
Søndag 17. juni arrangerte Nes historielag busstur til Lærdal og Aurdal. Vi hadde først omvisning i Borgund stavkyrkje. Vi kjørte videre til Lærdal og fikk omvisning av lederen i Lærdal historielag. Det var også Lærdalsmarknaden denne dagen og stedet var fylt av spennende boder med kortreiste produkter. Vi kjørte videre over Aurlandsfjellet, spiste middag i Aurland og kjørte hjem via Hol. Arne Horge var med som reiseleder og underholdt oss med fakta, skrøner og snedige historier. Det var Ole Solli og Halvor Haga i turkomitéen som sto for planlegging og gjennomføring av en flott tur med 31 deltakere.

Omvisninger
Lørdag 7. juli var det igjen omvisning i Gamle Nes med historiker Einar Hanserud. Vi valgte igjen å legge omvisningen til Hallingmarken slik at tilreisende også kan få med seg den spennende historia til Nes sentrum.

Søndag 26. august tok vi turen til Syningen på Saupeset for å lære om flystyrten 17. september 1944, da et britisk Landcaster bombefly styrta og heile mannskapet omkom. Det var Magnus Lindahl, journalist i Hallingdølen og krigshistoriegransker som fortalte fra hans undersøkinger rundt hendelsen. 32 oppmøtte fikk en virkelig god og grundig omvisning i området det flyet styrtet.

Dugnad
Medlemmer i Nes historielag har de siste årene gjort en del vedlikehold på Stavkyrkjetomta. I 2018 har grindene blitt skrapet, reparert og beiset, slik at det nå ser skikkelig ut og det fine trearbeidet kan bli bevart for framtida. Nes historielag har også, i samarbeid Nes menighetsråd bekostet reparasjon av taket på porten.

Det er ryddet kratt og rune etter postvegen. Kloppe over Driftevassbekken får stadig hard medfart i vårflommen. Noen lagsmedlemmer var oppe der, og fikk lagt over en stokk som midlertidig klopp.

Hallingmarken
Også i 2018 hadde Nes historielag stand på Hallingmarken. Som tidligere solgte vi bøker, viste bilder fra lagsarbeidet, vervet medlemmer, hadde gjettekonkurranse – og ikke minst hadde mange trivelige samtaler med nesninger og tilreisende. I år hadde vi gjettekonkurranse på dialektord og det er tydelig at det er stor interesse for hallingdialekten: vi fikk inn over 400 besvarelser. Førstepremien var et skinn fra gammalnorsk spælsau gikk til en kar fra Tunhovd. Deltakelse på Hallingmarken krever stor dugnadsinnsats fra medlemmene våre og det er hele 18 vakter som skal dekkes inn.

Prosjekter

I 2017 fikk Hallingdal museum en stor samling med utklipp fra familien Lindahl. Dette er avistegninger som Haldor Lindahl publiserte i Hallingdølen i serien «Lindahl i dag». Disse er nå skannet av Foto- og lydgruppa. Ole Solli, Einar Hanserud, Sigmund Øen og Arne Ole Lindahl jobber med et bokprosjekt i samarbeid med Hallingdølen, med et utvalg av disse tegningene.


Bevaring og formidling

Bildedigitaliseringen
Foto- og lydgruppa fortsetter bildedigitaliseringen på museet. I 2016 begynte vi med digitaliseringen av SEFRAK-registreringene fra 1980- og 1990-tallet. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre I 2018 er det utført skanning og teksting av 1112 protokollførte bilder og skjemaer fra SEFRAK. Dette arbeidet har krevd mer «skannetid» siden de aller fleste bildene har vært negativer, og noe ekstra tid har gått med til leiting etter bilder og skjemaer. Det gjenstår noe arbeid inneværende år før SEFRAK-registreringene er fulldigitalisert og arbeidet kan avsluttes.

Det er Ole Solli, Olav W. Sveinsson, Anne Jervell Haraldseth, Knut Brøto, Olav Brøto, Sigmund Øen, Einar Hanserud og Unni Lien som møtes ukentlig og utgjør «Skanner-gjengen» på museet.  I tillegg til SEFRAK-arbeidet, skannes og registreres også en del private bilder. Den jobben denne gruppa utfører er av stor betydning. Her har det blitt reddet mange bilder og historisk dokumentasjon.

Filmdigitaliseringen
På Næringstunet arbeider Torstein Hanserud og Magne Kofstad med film- og lyddigitalisering. Her kan folk levere eldre private lydspor eller filmer og få det gjort om til moderne formater – til bevaring og formidling. I 2018 er det i tillegg til digitalisering av videofilmer og lydopptak, gjort intervjuer med en del eldre personer. Det blir også arbeidet med et opplegg for distribusjon av materialet i samarbeid med Nils Mehlum.

Dølaminne
Medlemmer i Nes historielag er gode bidragsytere til Hallingdal historielags årbok Dølaminne.  I år hadde vi boksalg 4 lørdager på Kiwi og Coop’en. 12 personer hadde vakter i forbindelse med dette salget. Vi selger mye på disse standene og verver nye abonnenter. Nes historielag selger ellers sine egne bøker direkte og på Norli bokhandel.

Aneleiting
Nes historielag får mange henvendelser fra personer på leit etter sine røtter i Nes og Hallingdal. Det har tidligere vært flest amerikanere, men nå er det også blitt flere nordmenn som driver med slektsgransking.  De fleste henvendelsene kommer igjennom heimesida vår. Vi hjelper mange med å finne sitt opphav og her er gards- og slektshistoriebøkene til Terje Østro til uvurderlig hjelp. Her er det jobb til mange fler.

Digital kommunikasjon
Nes historielag har sin egen side på Facebook hvor vi hovedsakelig poster artikler fra vår nettside www.neshistorielag.org. På denne måten kan vi nå ut til fler med informasjon om våre aktiviteter og arrangement. Vi når også ut til medlemmene våre på e-post; vi har 330 adresser i vår e-postliste.

Status ved årsskiftet
Nes historielag hadde ved årsskiftet 388 medlemmer, en økning på 15 medlemmer fra i fjor. Nes historielag har stadig stor aktivitet, god økonomi, og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi ser fram til å fortsette arbeidet i 2019.

Share