Vår lokalhistorie

Vår lokalhistorie i Nes kommune

Lokalhistorie har aldri vore meir populært enn det er nå. Det vitnar ei mengde bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur om. I det følgjande vil vi prøve og skissere opp noko av det som har vore viktig i vår lokalhistorie frå Nes. Dette er ikkje noko forsøk på å gå bygdebøkene i næringa. Vi understrekar at dette må bli ei skisse. Det vi legg ut på nettet som samanhengande historie, bør ikkje vera for omfattande. Då kan det bli tung lesing, og det satsar vi på at dette ikkje skal bli. Vi legg då heller inn linkar til ein del spesielle tema, og elles viser vi til bygdebøkene der ein vil finne historia meir i detalj.

Vi kjem til å samle oss om 2 perioder i framstillinga. Den fyrste går då frå dei eldste tider fram til reformasjonen, dvs. 1537. Den andre går frå 1537 til 1814.

Share