Dølaminne 2021
Dølaminne: årboka for Hallingdal. Dette er en samling med historiske artikler fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og fra ulike tidsperioder. Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal historielag i samarbeid med Hallingdal museum, der museet står for den daglige administrasjonen. Hallingdal historielag består av representanter fra alle historielagene i dalen.

Redaktørene for Dølamine 2021 Marit Holme Mehlum, Sønnev Skrede og Jan Rye Ravnestad.

Dølaminne kan du kjøpe på Nesbyen gullsmed, Coop Ekstra og Nesbyen turistkontor. Prisen er kr 300. Tegner du abonnement fra 2022, får du boka det året for kr 250.
Kontakt Marit Mehlum på marit.mehlum@outlook.com

Nesbyen sentrum: Byggeskikk og byggestil

Nes historielag ga julen 2020 ut Einar Hanseruds hefte «Nesbyen sentrum : Byggeskikk og byggestil. Med ein del historikk». Heftet hadde Einar Hanserud laget året før og gitt det ut til venner og familie, men da Nes historielag ble klar over dette heftet, ønsket vi å gjøre det tilgjengelig for flere. Utgivelsen er en samling med flotte bilder og gode opplysninger om de eldste husene i vårt trivelige sentrum, Gamle Nes.

Pris: kr 200
Boka er til salgs hos Hallingdal museum
Vil du at vi skal sende deg boka i posten? Ta kontakt på nes.historielag.buskerud@outlook.com

Skogshyttene : Nes i Hallingdal
I 2010 begynte Nes historielag registrering av skogshyttene i Nes. Nå er arbeidet ferdig og vi har samlet disse opplysningene mellom to permer. Det har blitt en helt spesiell bok med bilder og dokumentasjon av hele 79 slike hytter.

Ei skogshytte var husvære til de som hadde skogen som arbeidsplass . Hoggere, kjørere, merkere og fløtningskarer; her bodde de under samme tak. Ei hytte i Nes huset 22 mann på det meste. Boka inneholder artikler og bilder fra skogen og elva som arbeidsplass.  Den tar også for seg tømmerfløting, skogskjøtsel og redskaper. I tillegg kan du lese om tømmerhogger og treskjærer Ole Isakbråten, Vassfartrollet og Døvuhytta. Gode småhistorier fra munnrappe skogsarbeidere er også med og krydrer boka.

Pris: kr 350
Boka er til salgs hos Hallingdal museum
Vil du at vi skal sende deg boka i posten? Ta kontakt på nes.historielag.buskerud@outlook.com

Lindahl i dag

Et utvalg på 130 avistegninger av Halvor Lindahl i Hallingdølen er nå samlet i bokform. I perioden 1953 til 1991 kommenterte Lindahl små og store hendinger i dalen. I alt ble det rundt 1000 tegninger. Boka inneholder også kommentarer fra kjente personer i Hallingdal. Her er også en artig historie som hans sønn, Arne Ole, har skrevet om da han fikk være med sin far på en togreise til Ål, da Halvor skulle hente oppgjør for tegningene det året.
Boka er utgitt av Nes historielag, i samarbeid med Hallingdølen og Arne Ole Lindahl.

Pris: 150
Boka er til salgs hos Hallingdal museum
Vil du at vi skal sende deg boka i posten? Ta kontakt på nes.historielag.buskerud@outlook.com

Nes i bilder og tekst II
Nes i bilder og tekst II kom i desember 2014 og hadde et opplag på 1500 bøker.
Boka er laget over samme lest som bok nr. 1. Den kom for 13 år siden og ble fort utsolgt. Bok nr. 1 ble trykt opp i nytt opplag i 2013 derfor har vi nå anledning til å selge begge bøkene i ei pakke til en rimelig pris. Til den nye boka har vi hatt et større bildemateriale å lete i, derfor har vi fått et mye breiere utvalg fra alle kretsene i Nes. Boka har også mange bilder av nyere dato, derfor ble det en større andel med fargebilder denne gangen. Prisen har vi satt så lavt vi kunne, for at dere skal få ei praktfull og interessant bok til en meget hyggelig pris.

Nes i bilder og tekst II: kr 300
Pakkepris Bok I og Bok II: kr 500
Boka er til salgs hos Hallingdal museum
Vil du at vi skal sende deg boka i posten? Ta kontakt på nes.historielag.buskerud@outlook.com

Nes i bilder og tekst I
Nes historielag ga i 2001 ut Nes i bilder og tekst : 1865-1999. Boka ble veldig godt mottatt og snart utsolgt. Stadig etterspørsel gjorde at vi valgte å trykke boka igjen i 2014, med enkelte tillegg. I 2. opplag ble det gjort en del rettinger både av språklige og faktiske feil. Det er også gjort noen presiseringer og tilføyelser. Boka gir et rikt bilde av kommunens samfunnsliv fram til årtusenskiftet og er obligatorisk lesning for alle nesninger med interesse for lokalhistorie!

Pris: kr 300
Pakkepris Bok I og Bok II: kr 500
Boka er til salgs hos Hallingdal museum
Vil du at vi skal sende deg boka i posten? Ta kontakt på nes.historielag.buskerud@outlook.com

 
Nes kirke – «Hallingdomen» – 150 år  
Kristelig arbeid i Nes fra eldre tider til 2012
I forbindelse med 150-årsjubileet for Nes kirke i 2012 ble det utgitt en praktbok om Nes kirkes historie. Bokkomiteen har bestått av: Fra Nes menighetsråd: Dag Smestad, Eivind T. Fagermoen og Audun Aasheim, og fra Nes historielag: Einar O. Hanserud, Olav W. Sveinsson og Knut Brøto. Resultatet blir en praktbok på 224 sider, rikt gjennomillustrert med hele 215 bilder, både gamle og nye.

Boka er bygget opp med avsnitt om tiden før Nes kirke ble bygget, om kirken, kapellet, prestegården og fjellkirken. Alle sokneprester fra 1798-2012 er omtalt, og det er skrevet kapitler om de fleste kristne lag og foreninger i Nes. Et stort avsnitt omhandler litt av hvert fra kirke og menighetsliv, skjemt og alvor, og mye artig historisk materiale er her samlet til stor glede for ettertiden.

Boken fås kjøpt på Nes kirkekontor, Hallingdal museum og servicetorget på Flå kommune. Kr 150

Langs kongeveg og bygdeveg i Nes. Tilbakeblikk i tekst og bilder
Boka kom i handelen fra 2008. Opprinnelig var tanken å gi ut et manuskript om den gamle kongevegen gjennom Nes skrevet av Karl Aalton. Olav Sveinsson utvidet dette en god del, og begynte også å skrive om bygdeveger i Nes. Her fikk han hjelp av medlemmer i historielaget som da ga sine bidrag til flere av disse vegene. Sveinsson har vært redaktør for prosjektet. Boka er på 215 sider, og har 125 bilder.

Pris kr 100
Boka er til salgs hos Hallingdal museum
Vil du at vi skal sende deg boka i posten? Ta kontakt på nes.historielag.buskerud@outlook.com

Kula & Co i Lakkergata 
I mange år skrev journalist Arne Ole Lindahl historier om opplevelser sammen med kameratene sine slik han husker dem fra guttedagene i Lakkergata/Stasjonsgata på Nesbyen. Historiene ble publisert i Fremtiden og senere i Hallingdølen, og de spesielle småstubbene ble svært populære. Nå har Arne Ole samlet en del av historiene, og laget bok av dem. Broren hans, Finn Tore Lindahl, har illustrert boka med fengende tegninger. Tittelen måtte nærmest sjølsagt bli Kula & Co. Boka omfatter 125 sider.

Pris: kr 50.
Boka er til salgs hos Hallingdal museum
Vil du at vi skal sende deg boka i posten? Ta kontakt på nes.historielag.buskerud@outlook.com

Share