Bøker

Skogshyttene : Nes i Hallingdal

Ei skogshytte var husvære til de som hadde skogen som arbeidsplass . Hoggere, kjørere, merkere og fløtningskarer; her bodde de under samme tak. Ei hytte i Nes huset 22 mann på det meste.

I 2010 begynte Nes historielag registrering av skogshyttene i Nes. Nå er arbeidet ferdig og vi har samlet disse opplysningene mellom to permer. Det har blitt en helt spesiell bok med bilder og dokumentasjon av hele 79 slike hytter.

Boka inneholder artikler og bilder fra skogen og elva som arbeidsplass.  Den tar også for seg tømmerfløting, skogskjøtsel og redskaper.

I tillegg kan du lese om tømmerhogger og treskjærer Ole Isakbråten, Vassfartrollet og Døvuhytta. Gode småhistorier fra munnrappe skogsarbeidere er også med og krydrer boka.

Pris: kr 350
Medlemspris: kr 300 (1 bok)
Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

Boka kan bestilles hos Olav Brøto på tlf: 90 13 84 97 eller e-post  olav@deighovd.no
Du kan også kjøpe boka i museumsbutikken og Norli Nes

Dølaminne
Dølaminne – årboka for Hallingdal. Dette er en samling med artikler om og av folk fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og årstall.
Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal Historielag i samarbeid med Hallingdal museum, der museet står for den daglige administrasjonen. Hallingdal historielag består av representanter fra alle historielagene i dalen.
Redaktørene for Dølamine har de siste årene vært Kjell Snerte fra Hemsedal og Marit Holme Mehlum fra Hallingdal Museum.
Dølaminne kan du kjøpe på Norli Nes og fra Hallingdal museum. Prisen er kr 300. Tegner du abonnement fra 2018, får du boka det året for kr 250. Kontakt Hallingdal museum på firmapost@hallingdal-museum.no

Nes i bilder og tekst II
Nes i bilder og tekst II kom i desember 2014 og hadde et opplag på 1500 bøker.
Boka er laget over samme lest som bok nr. 1. Den kom for 13 år siden og ble fort utsolgt. Bok nr. 1 ble trykt opp i nytt opplag i 2013 derfor har vi nå anledning til å selge begge bøkene i ei pakke til en rimelig pris. Til den nye boka har vi hatt et større bildemateriale å lete i, derfor har vi fått et mye breiere utvalg fra alle kretsene i Nes. Boka har også mange bilder av nyere dato, derfor ble det en større andel med fargebilder denne gangen. Prisen har vi satt så lavt vi kunne, for at dere skal få ei praktfull og interessant bok til en meget hyggelig pris.

Priser:
Nes i bilder og tekst II: kr 300 (før kr 450)
Pakkepris Bok I og Bok II: kr 500

Nes i bilder og tekst I
Nes historielag ga i 2001 ut Nes i bilder og tekst : 1865-1999. Boka ble veldig godt mottatt og snart utsolgt. Stadig etterspørsel gjorde at vi valgte å trykke boka igjen i 2014, med enkelte tillegg. I 2. opplag ble det gjort en del rettinger både av språklige og faktiske feil. Det er også gjort noen presiseringer og tilføyelser. Boka gir et rikt bilde av kommunens samfunnsliv fram til årtusenskiftet og er obligatorisk lesning for alle nesninger med interesse for lokalhistorie!

Pris: kr 300
Pakkepris Bok I og Bok II: kr 500

Du kan bestille boka hos Olav Brøto på tlf: 90 13 84 97 eller e-post  olav@deighovd.no
Nes kirke – «Hallingdomen» – 150 år  
Kristelig arbeid i Nes fra eldre tider til 2012
I forbindelse med 150-årsjubileet for Nes kirke i 2012 ble det utgitt en praktbok om Nes kirkes historie. Bokkomiteen har bestått av: Fra Nes menighetsråd: Dag Smestad, Eivind T. Fagermoen og Audun Aasheim, og fra Nes historielag: Einar O. Hanserud, Olav W. Sveinsson og Knut Brøto.

Resultatet blir en praktbok på 224 sider, rikt gjennomillustrert med hele 215 bilder, både gamle og nye. Historielagets medlemmer i komiteen skanner gamle bilder på dugnad for museet, og her var mange godbiter for bruk i boka! Ellers er det også mange bilder fra dagens aktiviteter, kirkejubileet sommeren 2012, og mye annet interessant. Kirkehistorien blir like mye lokalhistorie.

Boka er bygget opp med avsnitt om tiden før Nes kirke ble bygget, om kirken, kapellet, prestegården og fjellkirken. Alle sokneprester fra 1798-2012 er omtalt, og det er skrevet kapitler om de fleste kristne lag og foreninger i Nes. Et stort avsnitt omhandler litt av hvert fra kirke og menighetsliv, skjemt og alvor, og mye artig historisk materiale er her samlet til stor glede for ettertiden.

Takket være rause gaver er boken fullfinansiert allerede før utgivelsen. Det er også et mål at så mange som mulig av husstandene i Nes skal få anskaffet seg denne boka. Bokkomiteen og Nes menighetsråd ble derfor enige om å tilby boken for en «symbolsk» sum: Kr 150. En krone pr år, og langt under en krone pr side!

Boken fås kjøpt på følgende steder: Nesbyen: Norli Nesbyen, Nes kirkekontor, Hallingdal Museum
Flå: Notabene (Bjørneparken Kjøpesenter), servicetorget Flå kommune

Langs kongeveg og bygdeveg i Nes. Tilbakeblikk i tekst og bilder
Boka kom i handelen fra 2008. Opprinnelig var tanken å gi ut et manuskript om den gamle kongevegen gjennom Nes skrevet av Karl Aalton. Olav Sveinsson utvidet dette en god del, og begynte også å skrive om bygdeveger i Nes. Her fikk han hjelp av medlemmer i historielaget som da ga sine bidrag til flere av disse vegene. Sveinsson har vært redaktør for prosjektet. Boka er på 215 sider, og har 125 bilder. Den kan kjøpes i bokhandelen, på museet og direkte gjennom historielaget. Prisen er kr 100.

Kula & Co i Lakkergata 
I mange år skrev journalist Arne Ole Lindahl historier om opplevelser sammen med kameratene sine slik han husker dem fra guttedagene i Lakkergata/Stasjonsgata på Nesbyen. Historiene ble publisert i Fremtiden og senere i Hallingdølen, og de spesielle småstubbene ble svært populære. Nå har Arne Ole samlet en del av historiene, og laget bok av dem. Broren hans, Finn Tore Lindahl, har illustrert boka med fengende tegninger. Tittelen måtte nærmest sjølsagt bli Kula & Co. Boka omfatter 125 sider og koster kr 50. Den kan kjøpes i bokhandelen, på museet eller direkte fra historielaget.

Share