Årsmelding 2019

Styret har i 2019 bestått av:
Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                   Ole Solli
Kasserer                     Olav Brøto
Sekretær                     Linda Sofie Øye
Styremedlem             Anne Ålien Berg
Varamedlemmer        Anne Jervell Haraldseth og Hilde Vestheim

Møter og arrangement
Det har vært avholdt 4 styremøter der det er behandlet 40 saker.

Torsdag 7. februar ble det vist et opptak av et foredrag om tungtvannsaksjonen på Rjukan 1943, holdt av Joachim Rønneberg i 2004. Rønneberg var sjefen for gruppa som utførte operasjonen, kjent som en av de mest vellykkede sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig. Rønneberg døde 21. oktober 2018, 99 år gammel. Dette arrangementet var i Tandbergbygget på Hallingdal museum.

6. juni var det temamøte i Høvahuset på Hallingdal museum. Torill Thømt fortalte om jernvinning og smiing i historisk kontekst i Norge. Jernvinne og smiing har lange tradisjoner i Norge – fra førromersk jernalder (fra ca. 500 f.Kr.) og fram til tidlig 1800-tall. I løpet av denne tiden utviklet samfunnet seg voldsomt, og mange av endringene skyldtes nettopp jernet. Foredraget vil si litt om utviklingen av jernvinna og om tradisjonell smiing. Hvem utvant jernet, hvordan gjorde de det og hvordan ble det behandlet?

Søndag 8. september var det medlemsmøte i Tandbergbygget på Hallingdal museum. Da kom Arne Ole Lindahl og fortalte om livet i Lakkergata fra boka «Kula & kompani». Anne Marie Kollhus informerte om Memoar, organisasjonen for muntlig historie. Torill Thømt fortalte om Nesbyen historiske opplevelser.

Søndag 13. oktober arrangerte Nes historielag Kulturkveld i Kulturhuset Banken. Det ble en trivelig kveld med noen av våre lokale kulturkrefter, blant andre Elisabeth Walker, Anja Rodegård, Terje Tørrisplass, Nes spel- og dansarlag, Magne Akervold, Ørjan Fresvik, Egil Opheim og Svein Erik Ruud, Berit Vestheim og Hans Tørrisplass.

Medlemstur
Søndag 16. juni arrangerte Nes historielag busstur til Maihaugen på Lillehammer. Maihaugen er et av landets største friluftsmuseer og har over 200 bygninger fra 1200-tallet og fram til i dag, bl.a. Dronnings Sonjas barndomshjem. 46 medlemmer ble med på denne flotte turen, som gikk med buss over Golsfjellet på morgenen og over fjellet til Nord-Etnedal i Valdres på hjemturen.

Omvisninger
Lørdag 6. juli var det omvisning i Gamle Nes ved Jo Ness. Vi valgte igjen å legge omvisningen til Hallingmarken slik at tilreisende også kan få med seg den spennende historia til Nes sentrum. Det var som vanlig god oppslutning rundt omvisningen, som er et viktig tiltak for å formidle vår historie.

Dugnader
Medlemmer i Nes historielag hadde dugnad på Indre torg i august med luking og klipping rundt Garnås-statuene. Det har også blitt gjort en innsats for å pusse opp gravstøtten til Dina Solsrud. Det har vært ryddearbeid på Postvegen, Espesetvegen og Drifteslepa. Også på stavkirketomt har det blitt klipt og holdt i orden.

Hallingmarken
Nes historielag stand på Hallingmarken også i 2019. Det ble solgt bøker, vist bilder fra lagsarbeidet, vervet medlemmer og vi hadde mange trivelige samtaler med nesninger og tilreisende. Som tidligere år hadde vi gjettekonkurranse på dialektord på halling og dette skaper stort engasjement og mange besvarelser. Deltakelse på Hallingmarken krever stor dugnadsinnsats fra medlemmene våre og det er hele 18 vakter som skal dekkes inn.

Bevaring og formidling

Bokprosjekt
I 2017 fikk Hallingdal museum en stor samling med utklipp fra familien Lindahl. Dette er avistegninger som Haldor Lindahl publiserte i Hallingdølen i serien «Lindahl i dag». I perioden 1953 til 1991 kommenterte Lindahl små og store hendinger i dalen. I alt ble det rundt 1000 tegninger.  Nes historielag har i samarbeid med Arne Ole Lindahl og Hallingdølen gjort et utvalg på 130 tegninger og samlet disse i bokform under tittelen «Lindahl i dag». Det var boklansering på Nes folkebibliotek lørdag 9. november.

Kurs
Nes historielag arrangerte i samarbeid med Nes husflidslag er 3 dagers kurs i plantefarging fordelt på juni og august. Plantefarging er en eldgammel metode for å fargesette ullgarn ved hjelp av avkok fra blomster, mose, sopp og trær. Det var Nina Herland; lærer, bonde og hyttenesning fra Eidfjord som holdt kurset for oss.

Bildedigitaliseringen
Foto- og lydgruppa fortsetter bildedigitaliseringen på museet. Skanningen av SEFRAK-registreringene er på den nærmeste ferdig. Det er Ole Solli, Olav W. Sveinsson, Anne Jervell Haraldseth, Knut Brøto, Olav Brøto, Sigmund Øen, Einar Hanserud og Unni Lien som møtes ukentlig og utgjør «Skanner-gjengen» på museet.  I tillegg til SEFRAK-arbeidet, skannes og registreres også en del private bilder. Den jobben denne gruppa utfører er av stor betydning. Her har det blitt reddet mange bilder og historisk dokumentasjon.

Dølaminne
Medlemmer i Nes historielag er gode bidragsytere til Hallingdal historielags årbok Dølaminne.  I år hadde vi boksalg 4 lørdager i Nesbyen sentrum før jul. 16 medlemmer hjalp til på disse standene, der vi også solgte våre egne utgivelser.

Aneleiting
Nes historielag får mange henvendelser fra personer på leit etter sine røtter i Nes og Hallingdal. Det har tidligere vært flest amerikanere, men nå er det også blitt flere nordmenn som driver med slektsgransking.  De fleste henvendelsene kommer igjennom heimesida vår. Vi hjelper mange med å finne sitt opphav og her er gards- og slektshistoriebøkene til Terje Østro til uvurderlig hjelp.

Digital kommunikasjon
Nes historielag har sin egen side på Facebook hvor vi hovedsakelig poster artikler fra vår nettside www.neshistorielag.org. På denne måten kan vi nå ut til fler med informasjon om våre aktiviteter og arrangement. Vi når også ut til medlemmene våre på e-post; vi har 345 adresser i vår e-postliste.

Status ved årsskiftet
Nes historielag hadde ved årsskiftet hele 399 medlemmer. Nes historielag har stadig stor aktivitet, god økonomi, og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi ser fram til å fortsette arbeidet i 2020.

 

 

Share