Årsmelding 2017

Styret har i 2017 bestått av:
Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                   Ole Solli
Kasserer                     Olav Brøto
Sekretær                     Linda Sofie Øye
Styremedlem             Anne Ålien Berg
Varamedlemmer        Anne Jervell Haraldseth og Olav W. Sveinsson

Møter og arrangement
Det har vært avholdt 3 styremøter der det er behandlet 42 saker.

  1. februar hadde vi medlemsmøte på Nes folkebibliotek. Etter møtet viste Torill Thømt bilder fra sine turer til Arktis og Antarktis.
  2. mars ble det avholdt årsmøte for 2016. Vår gjest for kvelden var våpensamler Guttorm Frøysok, som fortalte om og viste fram gamle våpen fra 1800 og framover.
  3. mai hadde vi temamøte før sommeren og det var Sigmund Øen som fortale historien om de forskjellige bruene som har vært på Svenkerud.
  4. november var det medlemsmøte. Da holdt skannegutta Olav W. Sveinsson, Olav Brøto og Knut Brøto et lysbildeforedrag fra Børtnesødegårdene og omegn.
  5. desember var det temamøte, hvor Knut Brøto presenterte den nye skogshytteboka og Torstein Hanserud viste filmen «Skogsdrift på gamlemåten».

Medlemstur
Søndag 21. august arrangerte Nes historielag medlemstur til Kistefosmuseet på Jevnaker og Søsterkirkene på Gran. 32 deltakerne fikk en guidet omvisning på Kistefosmuseet i strålende vær. Ved Søsterkirkene på Gran møtte vi presten, som ga oss en omvisning og et historisk innblikk om kirkene. Siden var det middag på Granavolden gjestgiveri. Bussen kjørte Bagn og over Søråsen i Gol hjem til Nes. Turkomiteen, bestående av Ole Solli og Halvor Haga hadde gjort et grundig forarbeid som gjorde turen trivelig, spennende og lærerik. Vår egen sjåfør fra laget, Erling Solheim fraktet oss trygt fram og tilbake.

Omvisninger
Også i år arrangerte Nes historielag omvisninger i Gamle Nes: én i forbindelse med Hallingmarken og én under Kjerringtorget. Det var Einar Hanserud og Torill Thømt som sto for omvisningene og 65 personer fikk med seg Gamle Nes’ spennende historie denne sommeren. Torill Thømt hadde også en kunsthistorisk omvisning i Hans Gudes fotspor i forbindelse med Kjerringtorget og denne seansen tiltrakk seg hele 70 tilhørere.

Kongens fortjenestmedalje til Einar Hanserud

Torsdag 9. februar ble Einar Hanserud overrakt Kongens fortjenestmedalje av ordfører Tore Haraldset. Einar Hanserud fikk prisen for sin mangeårige frivillige innsats i kulturlivet i Nes og Hallingdal. Einar var med på etableringen av Nes historielag og har vært svært aktiv både i ulike verv og som dugnadsmenneske. Han har gjort en betydelig innsats for Nes museumslag, Nes spel- og dansarlag, Hallingdal historielag, Lions Club Nesbyen og Nesbyen hornmusikk. Også Hallingdal museum har nytt godt av Einars engasjement gjennom dugnadsarbeid, arrangement, og formidling. Som historiker er han en populær omviser i Gamle Nes og har vært en viktig brikke i våre lokale bokutgivelser. Einar har hele livet fotografert hendelser og miljø i Nes og har med dette gitt oss uvurderlig lokalhistorisk dokumentasjon. Nes historielag var forslagsstiller til prisen og gratulerer Einar så mye med Kongens fortjenestemedalje!

Dugnad
Det ble ryddet på tomta rundt Nes menighetshus sommeren 2017. 6 medlemmer fra historielaget var med og felte busker, ryddet, kvist og fikk steingjerdet fram i dagen igjen.

Hallingmarken
For fjerde år på rad hadde Nes historielag stand på Hallingmarken. Dette er et trivelig møtested og standen ble godt besøkt. Vi fikk hele 21 nye medlemmer. Vår populære gjettekonkurranse fikk publikum til å gå av hengslene: 520 besvarelser ble levert! Men denne gangen var oppgavene kanskje vel krevende; vi fikk kun 15 riktige besvarelser. Førstepremien var en fin Dabradio og det var Arne Åmellom som ble trukket ut.
Kasserer Olav Brøto fristet publikum med gode «markenstilbud» på bøkene våre og Sigmund Øen hadde laget en lysbildevisning fra dugnadsarbeidet i laget. For at Nes historielag skal kunne delta på Hallingmarken, trengs det stor dugnadsinnsats og det er hele 18 vakter som skal dekkes inn.

Prosjekter
Turstiprosjekt
Øyvind Frekeplass, Einar Hanserud og Leif Olav Klype har de siste 3 årene hatt et omfattende arbeid med turstiene fra museet. Nå er stier og gamle veier skiltet, ryddet og utbedret under Bringenattene. Det er også laget flere grinder, seks store info-skilt og 3 gangbruer med rekkverk. Stiene er merket etter Turistforeningens merkehåndbok og skiltet etter nasjonal standard. Høsten 2017 var prosjektet ferdigstilt, med 6 ruter ferdige, totalt 30 km merket og 70 turskilt er satt opp. Disse har bidratt til prosjektet: Skue sparebank: 15.000, Sparebank 1 Hallingdal: 25.000 og Nes kommune: 12.786.

Skogshyttebok
I 2010 begynte Nes historielag registrering av skogshytter i Nes. I 2016 ble det etablert en arbeidsgruppe for å intensivere innhenting av informasjon, samt fotografering av hyttene. I desember 2017 kom boka «Skogshyttene: Nes i Hallingdal – og skjemt og alvor fra skogen». Det har blitt en helt spesiell bok med bilder og dokumentasjon av hele 79 skogskoier. Boka inneholder artikler og bilder fra skogen og elva som arbeidsplass. Den tar også for seg tømmerfløting, skogskjøtsel og redskaper. Gode småhistorier fra munnrappe skogsarbeidere er også med og krydrer boka. Den ble presentert på eget temamøte 7. desember.
25. november var Knut Brøto og Magne Akervold på Bokmessa i Ål kulturhus hvor de fortalte og viste bilder fra boka.
Redaktør for boka er Knut Brøto; i arbeidsgruppa har han hatt med seg Olav Sveinsson, Einar Hanserud, Sigmund Øen, Asbjørn Lein, Magne Akervold, Odd Hanserud, Kjell Larsen, Arne Tamburplass, Ole Solli, Olav Brøto og Leif Olav Klype.

Bevaring og formidling

Bildedigitaliseringen
Bildedigitaliseringen på museet går sin jevne gang som den har gått i 12 år. I 2016 begynte vi med digitaliseringen av SEFRAK-registreringene fra 1980-tallet. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Store deler av 2017 har gått med til digitalisering av skjemaer og bilder tilknyttet SEFRAK-registerne. Knut Brøto, Olav Brøto og Olav W. Sveinsson skanner bilder og registrerer. Anne Jervell Haraldseth, Unni Lien, Sigmund Øen, Ole Solli og Einar Hanserud tekster. Etter fotograf Johannes K. Bry har vi fått en samling bilder fra Nes. Han fotograferte til bøkene «Norske gardsbruk Buskerud fylke bind II, 1948». I samlingen var også en del interessante personbilder fra Nes. Alt dette er skannet.                         Det kommer stadig inn private bilder og hele fotoalbumer som blir skannet etter hvert. Den jobben denne gruppa utfører er av svært stor betydning. Her har det blitt reddet mange bilder og historisk dokumentasjon.

Filmdigitaliseringen
Film- og lyddigitaliseringen går sin gang på Næringstunet. Det er Torstein Hanserud og Magne Kofstad som står for dette, med teknisk hjelp av Nils Mehlum. Her kan folk levere eldre private lydspor eller filmer og få det gjort om til moderne formater – til bevaring og formidling.

Filmintervju
Einar og Torstein Hanserud filmer og intervjuer eldre folk som har lokalkunnskap og ellers verdifull informasjon og komme med. De har vært på to oppdrag dette året.

Formidling
Einar Hanserud har skrevet en artikkel om Nes-historia fra de eldste tider. Den er lettlest og med mange fine bilder. Denne er i første omgang tenkt til formidling i skolesammenheng.
Med dette initiativet blir det oppfordret til, og lagt til rette for at skolen skal sette lokalhistorie på timeplanen.

Dølaminne
Det er mange skrivekyndige medlemmer i Nes historielag og de er gode bidragsytere til Hallingdal historielags årbok Dølaminne.  I år hadde vi boksalg 2 lørdager på Kiwi og Coop’en. Vi solgte nærmere 60 bøker og vervet flere nye abonnenter. Nes historielag deltok også på stand for Hallingdal historielag på Bokmessa på Ål 25. november, med salg av Dølaminne. I tillegg til disse arrangementene har Olav Brøto vært en god bokselger gjennom hele året.

Aneleiting
Stadig fler er på leiting etter sine aner og opphav. Nes historielag får stadig henvendelser fra personer på leit etter sine røtter i Nes og Hallingdal. Det har tidligere vært flest amerikanere, men nå er det også blitt flere nordmenn som driver med slektsgransking.  De fleste henvendelsene kommer igjennom heimesida vår. Vi prøver og hjelpe så godt vi kan, her er Gards- og slektshistoriebøkene til uvurderlig hjelp.

Digital kommunikasjon
Nes historielag har nå sin egen side på Facebook hvor vi hovedsakelig poster artikler fra vår nettside www.neshistorielag.org. På denne måten kan vi nå ut til fler med informasjon om våre aktiviteter og arrangement. Det er Linda Sofie Øye som er nettansvarlig. Vi har også en omfattende e-postliste til medlemmene våre.

Nytt kontor
Nes historielag har fra høsten 2017 leid kontor/lager på Næringstunet. Her kan vi lagre alle bøkene våre, alt av teknisk utstyr og arkivmateriale. Vi har fått låne noe kontorutstyr av banken og har kjøpt ny PC, ekstern harddisk, fjernsynsapparat, framvisningslerret og brannsikkert skap. Vi har fått en gunstig leieavtale hos Skue sparebank.

Status ved årsskiftet
Nes historielag hadde ved årsskiftet 373 medlemmer, en økning på 33 medlemmer fra i fjor. Nes historielag har stadig stor aktivitet, god økonomi, og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi ser fram til å fortsette arbeidet i 2018.

 

Share