Årsmelding 2022

Styret har bestått av:
Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                   Hilde Vestheim Brusletten
Kasserer                     Kassererfunksjonen er overlatt til regnskapskontoret
Sekretær                     Linda Sofie Øye
Styremedlemmer       Anne Ålien Berg og Kjell Østmoen Larsen
Varamedlemmer        Anne Jervell Haraldseth og Lars Håkon Klype

Styremøter I 2022 er det avholdt 5 styremøter og behandlet 50 saker.

Memoar
MEMOAR er en norsk organisasjon for muntlig historie – en ideell medlemsorganisasjon som sier: Alle har en fortelling å dele. Nes historielag er medlem, og har fått hjelp til å gjennomføre intervjuer og ta vare på disse. Sammen intervjuer vi folk om livet deres, og arkiverer samtalene. Opptaka blir kilder til historien vår.

I 2019 var flere av våre medlemmer med på et kurs med Bjørn Enes fra Memoar, norsk organisasjon for muntlig historie. Kurset ble holdt på Hallingdal museum og hadde som mål å stimulere til innsamling av lokalhistorie gjennom intervjuer.
Anne Marie Kollhus er vår representant i Memoars hovedorganisasjon. Hun ble valgt inn i styret i 2018 og har nå siste året også vært styreleder sentralt.

Nes historielag har kalt sitt opplegg for Memoar 85+ for å prioritere intervju med folk over 85 år, men ingen aldersgrense ellers. Prosjektet går ut på å intervjue personer som har lokalkunnskap fra Nes f.eks. kultur, arbeidsliv og dialekt.  I 2022 har Tore Espeseth og Leif Olav Klype gjort fem intervjuer med Halvor Jorde, Kolbjørn Bråten og Sigmund Øen. Oddvar Holm har gjort opptak fra brøtningen i Vassfaret. Vi håper flere vil være med på dette viktige arbeidet og vi ønsker flere personer som intervjuobjekter.

Videoopptak
I 2022 har Torstein og Einar Hanserud gjort videointervjuer med Arne Horge, Knut Myrann og Magne Akervold og Einar Hanserud.

Fotogruppa
Etter pandemien har det vært store mengder bildemateriell å registrere. Både enkeltbilder, med og uten ramme, albumer og lysbilder. Det har vært ulik kvalitet på det innleverte. Hva som skal registreres tas opp med museet der det er tvil.

Tidligere skannede/registrerte bilder, totalt 457 stk. med mangelfull teksting: ferdigstilt dette.
Sefrak; ferdigstilt registrering/teksting, noe også i 2023.
Morten Espeseths smie: ferdigstilt teksting.
Høvahuset, skannet detaljfoto av bygget: ferdigstilt teksting.
Ytteborg, skannede lysbilder er tekstet, noe også i 2023.
Tragethon: ferdigstilt teksting.
Lagmanndokk, Smette, Valdresbråten: ferdigstilt skanning og teksting.

Det er en utfordring at innleverte bilder mangler, eller har lite opplysninger. Vi har utarbeidet et skjema som bilde-leverandører skal fylle ut. Hvis leverandør ikke vil bidra med opplysninger, skal bildene avvises.

Kurs i slektsforskning
Etter initiativ fra Anne Marie Kollhus har vi i 2022 startet kurs i slektsforskning. Det første kurset var på Næringstunet der vi hadde 20 deltakere. Kurset denne dagen ble holdt av ressurspersoner fra foreningen Slekt & data. De holdt kurs for oss i digitale kilder. Vi har 4 ganger hatt besøk fra Jens Romslo fra Hallingdal Slekt & data til å lære oss å bruke programmet Legacy. Vi har også hatt besøk at Oddvar Øen, som viste oss programmet Brother’s Keeper. I 2022 ble det gjennomført 5 møter med slektsforskning og vi fortsetter disse treffene i 2023.

Bygdearkivet
Nes historielag har fått to rom i kjelleren på kommunehuset til lokalarkiv, lager og kontorer. Veggene i begge rom er blitt malt. Vi har satt opp hyller og fikk kjøpt et brukt rullearkiv som er blitt montert. Jobben har styret og Knut Andre Huuse utført. Video- og lydutstyret på næringstunet er flyttet ned til de nye lokalene. Tidligere hadde vi lager av bøker på 4 forskjellige lokasjoner, nå er alt snart samlet på ett sted. Styret har det siste året brukt en del tid på å orientere seg rundt hvordan lokalarkiv drives i andre kommuner. 21. juni var vi på besøk i Gol bygdearkiv og fikk omvisning av Vigger Liahagen. Vi har kontaktet mange andre bygdearkiv for å forhøre oss om hvordan de er organisert. Vi ser at det er et stort mangfold i hva man jobber med, valg av arkiveringssystem, og ikke minst samarbeid med andre instanser, slik som kommune, museer, fylkesarkiv osv.

Vi vurderer hvilke arkivsystem som kan være aktuelle. Det finnes digitale systemer, men mange har egne manuelle systemer, lagret i Excel eller Word.

Vi har vært i kontakt med Ann Tove Manshaus, som er rådgiver for privatarkiv i Buskerud. Hennes anbefaling er programvaren Asta, men dette er veldig kostbart. Styret i Nes historielag skal på kurs med Ann Tove Manshaus i 2023, i samarbeid med de andre lokalarkivene i Hallingdal.

Dugnader
Lørdag 14. mai fikk Postvegen til Garnås en skikkelig opprydding fra den spreke dugnadsgjengen i historielaget. Det ble raket og ryddet slik at det nå er flott å gå fra toppen og ned til Brekkesteinen. Dugnadsgjengen, ved Tom Henning Landsrud, Egil Moen og Einar Hanserud fikk vel fortjent kaffe, brus og rundstykker ved endt arbeid. Dugnadsleder var Anne Ålien Berg.

14. juni gikk Oddvar Holm, Egil Harald Tollefsrud og Astrid Haraldseth inn Drifteslepa til Kvilingsfuro. Oddvar hadde med materiell og utstyr som trengtes for å reparere sittebenkene.

Temamøte med Torill Thømt
29. mai 2022 holdt kunsthistoriker Torill Thømt foredrag på Hallingdal museum med tittelen «Tro og magi». Hun ga i 2022 ut boka «Smijernsbeslag fra norske middelalderkirker» og har fått oppmerksomhet nasjonalt for dette nybrottsarbeidet. Historielaget ble invitert til boklansering på Valdres folkemuseum 31. august og flere medlemmer deltok på dette høytidelige arrangementet.

På kyrkjeveg
19. juni 2022 arrangerte Nes menighetsråd, Nes historielag og Nesbyen frivilligsentral en historisk vandring fra Krøssevju, opp til stavkirketomta og til Nes kirke.

På det første stoppet snakket Astrid Brattested om opphavet til sitt etternavn, et bratt ste/stø. Her krysset folk elva i båt bl.a. når de skulle til kirkes. På det neste stoppet fortalte Einar Hanserud mer om denne veien og Jan Haraldseth stemte i med lune historier.

Videre på veien snakket Einar Hanserud om kanskje Norgeshistoriens viktigste vandrer: Hans Nilsen Hauge, og da han ble stoppet av lensmannen og presten på Nes. På stavkirketomta fikk vi først vakker sang av Tuva Huseby med religiøse folketoner.

Så holdt Tollef Mathismoen et foredrag om utgravningene så stavkirketomta i 1965. Etter dette gikk følget til kirka, hvor det ventet kaffe og kaker på kirkebakken. Arrangementet ble avrundet med messe ved prest Sven Giljebrekke og kantor Peter Rødel. Vi takker Gerd Eli Berge for initiativ og organisering.

Bevaring av stiene våre
Nes historielag har tidligere ryddet, merket og dokumentert historien til Postvegen, Drifteslepa og Espesetvegen. Medlemmene i laget har lagt ned mye tid på å sette i stand og å vedlikeholde disse flotte kulturstiene.

I 2016 ble historielaget kontaktet av Nes kommune for hjelp med et turstiprosjekt. Einar Hanserud og Leif Olav Klype gjorde en stor jobb med å skilte turstiene fra museet. Prosjektet var omfattende og historielaget måtte bl.a. på kurs i skiltstandarder. Velforeningene gjorde tilsvarende på østsiden. Vi opplever det derfor som et paradoks når kommunen få år etterpå tillater bruk av disse stiene til nye prosjekt. Det blir organisert sykling i stiene opp fra museet.

I juni 2022 ble historielaget invitert til et gruppemøte i et politisk parti for å komme med innspill til planlagt sykkelsti på østsiden. Kjell Østmoen Larsen og Leif Olav Klype deltok og fortalte om tømmersleper som går nedover lia. Dette er gamle kulturminner som nå er i fred med å ødelegges på grunn av utstrakt sykling og den nye planlagte sti berører flere av disse.

I kommunestyremøtet 20. juni ble det vedtatt at kommunen skal foreslå en ny trasé i samarbeid med historielaget og velforeningene i øst-siden.

Hallingmarken
6.-9. juli hadde Nes historielag stand på Hallingmarken. Vi solgte egne bøker, vervet medlemmer og hadde gjettekonkurranse. Det var som tidligere stor interesse for gjettekonkurransen og vi fikk inn over 300 svarark!

Det er mange frivillige involvert disse dagene og vi vil takke det som stilte på stand for historielaget: Siv Unni Bentehaugen, Torstein Hanserud, Olaug Smestad, Elling Buøen, Astrid og Einar Hanserud, Torill og Ola Bakke, Anne Jervell Haraldseth, Elisabeth Walker, Torill Thømt, Anne Marie Kollhus, Tore Espeseth, Leif Olav Klype, Anne Lise Breie, Sigmund Øen og Hilde Vestheim Brusletten.

Omvisninger i Gamle Nes
27. august holdt Einar Hanserud omvisning i Gamle Nes. Dette var lørdagen under Kjerringtorget og er en flott mulighet for å vise fram Gamle Nes til både fastboende og besøkende. Deltakerne fikk lære mye om Nesbyen sentrums historie. De fikk se Gamle Nes fra sin beste side; i strålende sol.

Bøkene våre
Hilde Vestheim Brusletten er ansvarlig for bøkene våre. Hun har jobben med salg, påfyll i butikkene, vareopptelling og salgsstand. Historielagets bøker har i 2022 vært solgt på Hallingdal museum og Gaver og interiør Nesbyen. Man kan også bestille bøkene på telefon eller e-post. Det har vært boksalg under Hallingmarken, Markens Grøde, samt 6 salgsstander før jul.

Dølaminne
Som vanlig har medlemmer i Nes historielag vært gode bidragsytere til Hallingdal historielags årbok Dølaminne. Dølaminne har mange abonnenter i Nesbyen og historielaget kjører ut bøker til disse før jul. Dette ble også gjort i 2022 og her falt mye av arbeidet på Einar og Astrid Hanserud.

Synlighet
Nes historielag driver nettsiden www.neshistorielag.org hvor vi legger ut informasjon om kurs, arrangement og andre aktiviteter. Vi har også facebook-siden Nes historielag. Vi når lett ut til våre medlemmer på e-post. Nytt i år er halvårlig nyhetsbrev for å summere opp hva som rører seg i laget og gi informasjon om planlagte aktiviteter.

Status ved årsskiftet
Nes historielag hadde ved årsskiftet 356 medlemmer og vi kan se tilbake på nok et aktivt år. Vi håper 2023 blir et spennende år med mange tilbud til våre medlemmer!

Share