Årsmelding 2016

Årsmelding for Nes historielag 2016

Styret har i 2016 bestått av:

Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                   Ole Solli
Kasserer                     Olav Brøto
Sekretær                     Linda Sofie Øye
Styremedlem             Anne Ålien Berg
Varamedlemmer      Anne Jervell Haraldseth og Olav W. Sveinsson

Møter og arrangement

Det har vært 4 styremøter der det er behandlet 46 styresaker. På årsmøtet for 2015 gjestet Guttorm Frøysok oss og holdt et foredrag om gamle mynter. Den 19. juni var det medlemsmøte, der Torstein Hanserud holdt et foredrag om fogd Iver Wiels reise i Nes i 1743.

20-årsjubileum
Nes historielag ble stiftet 9. oktober 1996 og 9. oktober 2016 ble lagets 20-årsjubileum feiret i Kulturhuset på Nes. På scenen for en fullsatt sal bidro Gerd Eli Berge med opplesning av en prolog av Arne Mathismoen som han skreiv til 10-årsjubileet. Einar Hanserud viste en bildekavalkade og fortalte om lagets aktiviteter gjennom 20 år. Vi fikk musikk ved Nes spel- og dansarlag og fra bandet «Rubber & Soul». Magne Akervold og Berit Vestheim fremførte «Bukkerittet» av Peer Gynt. Einar Hanserud og Sigmund Øen ble hedret for sin innsats gjennom mange år og fikk overrakt hver sin akvarell malt av Eva Riksvold. Programleder for kvelden var Alexander Ytteborg.

Omvisninger
Også i år arrangerte Nes historielag omvisninger i Gamle Nes: én i forbindelse med Hallingmarken, én under Kjerringtorget og én privat. Det var Einar Hanserud og Torill Thømt som sto for omvisningene og 49 personer fikk med seg Gamle Nes’ spennende historie denne sommeren.

Hallingmarken
Stand på Hallingmaken har blitt en fast årlig aktivitet for Nes historielag. I år fikk vi inn over 500 besvarelser på gjettekonkurransen. Kasserer Olav Brøto fristet publikum med gode «markenstilbud» på bøkene våre og Sigmund Øen hadde laget en lysbildevisning fra dugnadsarbeidet i laget. Dette er en flott anledning til å komme i kontakt med publikum og verve nye medlemmer. Det er mange historielagsfolk som bidrar til standen på Hallingmarken; hele 18 vakter må dekkes.

Gjenåpning av Rukkedalen landhandleri
3. juni 2016 åpnet Marianne og Svein Ole Østdahl den gamle «handelen» i Rukkedalen. Av Nes historielag fikk de en gammel kjøpmannsvekt og vi holdt et innlegg om butikkens historie.

Dølaminne
Det er mange skrivekyndige medlemmer i Nes historielag og de er gode bidragsytere til Hallingdal historielags årbok Dølaminne.  I år hadde vi boksalg 3 lørdager i desember der vi solgte 63 bøker og vervet 14 nye abonnenter. Vi deltok også på stand for Hallingdal historielag, på Bokmessa på Ål 21. november.

Prosjekter

Turstiprosjekt
Øyvind Frekeplass, Einar Hanserud og Leif Olav Klype har i 2015 og 2016 hatt et omfattende arbeid med Nes kommunes turstiprosjekt. Prosjektet går ut på å skilte, rydde og utbedre gamle veger og stier i Nes med museet som utgangspunkt. Det er også laget flere grinder og gangbruer. Stiene merkes etter Turistforeningens merkehåndbok og skiltes etter nasjonal standard. Nå er 5 av 6 ruter ferdige. 27 av 30 km er merket. 60 av 70 turskilt er satt opp. 12 grunneiere er berørt av prosjektet. Prosjektet blir ferdigstilt høsten 2017.

Skogshyttebok
Det har blitt jobbet videre med bokprosjektet om skogshyttene i Nes. Over 70 hytter er registrert. Boknemnda har samlet inn historier fra tømmerskogen og man har 200 bilder til boka. Vi har fått 5000 kroner til dette bokprosjektet av Skue sparebank. Redaktøren for boka er Knut Brøto. I komitéen sitter for øvrig Olav Sveinsson, Einar Hanserud, Sigmund Øen, Asbjørn Lein, Magne Akervold, Odd Hanserud, Kjell Larsen, Arne Tamburplass og Ole Solli. Boka forventes ferdigstilt i 2017.

Filmdigitaliseringen
Digitaliseringen på Næringstunet har god framdrift, men det er mye stoff som skal behandles. Torstein Hanserud og Magne Kofstad står for arbeidet i eget kontor på Næringstunet. Det blir arbeidet med å få oppretta ei datalinje til museet, slik at vi kan få utnyttet lagringskapasitet på serveren til museet.  Dessuten kan vi på sikt få mulighet til å legge noe av stoffet ut på nettet – slik det blir gjort med bildearkivet. Dette må gjøres i tett samarbeid med museet.

Bildedigitaliseringen
Bildedigitaliseringen på museet går sin jevne gang som den har gått i 11 år. I 2016 begynte vi med digitaliseringen av SEFRAK-registreringene på 1980-tallet. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Dette arbeidet er forholdsvis tidkrevende så vi har hatt en del private bilder liggende på vent. Disse vil bli tatt i god tid før sommeren. Vi har utvidet skannergruppa fra 2 til 3, antall tekstere er 5, som tidligere.

Kommunikasjon
Nes historielag har nå sin egen side på Facebook hvor vi hovedsakelig poster artikler fra vår nettside www.neshistorielag.org. På denne måten kan vi nå ut til fler med informasjon om våre aktiviteter og arrangement. Vi har også en omfattende e-postliste til medlemmene våre.

Status ved årsskiftet
Nes historielag hadde ved årsskiftet 2016 340 medlemmer, en økning på 25 medlemmer fra i fjor. Nes historielag har stadig stor aktivitet, god økonomi, og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi ser fram til å fortsette arbeidet i 2017.

 

Share