Avsluttede prosjekt

Bokprosjekt: Skogshyttene i Nes
I 2010 begynte Nes historielag registrering av skogshyttene i Nes. Høsten 2017 var arbeidet ferdig og samlet mellom to permer. Da kom boka «Skogshyttene i Nes i Hallingdal : Skjemt og alvor fra skogen».

Turstiprosjekt
Øyvind Frekeplass, Einar Hanserud og Leif Olav Klype har i 2015-2017 hatt et omfattende arbeid med et turstiprosjekt. Prosjektet går ut på å skilte, rydde og utbedre seks gamle veger og stier i Nes med museet som utgangspunkt. Det er også laget tre gangbruer med rekkverk og flere grinder. Stiene merkes etter Turistforeningens merkehåndbok og skiltes etter nasjonal standard. Nå er alle rutene ferdige, 30 km er merket og 70 stolper med skilt er satt opp. 12 grunneiere er berørt av prosjektet. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017.

Bokprosjekt: Bildebok II
Utgivelse av ny bildebok for Nes: Nes i Bilder og Tekst II (2001-2013). Boka ble utgitt høsten 2014.

Rydding av veger
Rydding av Høvabakkane opp til Øvre Renslo  (2000–2006)
Rydding av gamleveien til Rukkedalen + bru ved Leirbrøtbekken (1998–2002)
Rydding av den gamle kløvvegen i Børtnesøydegardane (2001–2004)
Rydding av Postvegen til Garnås (2001–2004)
Rydding av Drifteslepa (gammal drifteveg innover mot Åkrefjelltraktene. 2001–2004)
Diverse hjelp i sammenheng med oppsettinga av Høvahuset  (2002–2007)
Ryddearbeid på og omkring museumsområdet (1997 / 1998 / 2005)
I sammenheng med alle vegarbeidene har laget satt opp merkepeler, infotavler, kvilebenker, og bokkasser (med turbok i). Sommeren 2007 ble det også satt opp 12 infotavler om skog og skogsvekster.

Innsamling Innsamling av ord og uttrykk i nesningsdialekta. (1997–2000) Innsamling av stadnamn i Nes kommune (1996–2000)

Digitalisering av gamle filmer
Historielaget har i 2006 fått overført gamle 16 mm filmer til digital-tape. Dette er opptak fra Nes gjort av Torvald Sundsdal i 1940-, 1950- og 1960 åra. Opptaka ble overført til DVD-plate av Torstein Hanserud og Kai Solheim. Disse platene ble så lagt ut for salg i desember 2007.

Bokprosjektet Gamle veger i Nes
I midten av desember 2008 kom den nye boka til Nes Historielag ut. Den heter «Langs kongeveg og bygdeveg i Nes. Tilbakeblikk i tekst og bilder.» Den er på 216 sider og har 125 bilder. Boka er i handelen hos bokhandelen på Nes eller på Hallingdal Museum. Til Denne boka bør være i alle heimer i Nes da de fleste nesninger vil oppleve noe når det leser om de gamle vegene som gikk over alt i bygda.

Bokprosjekt Nes i bilder og tekst
Utgivelse av bildebok for Nes: Nes i Bilder og Tekst (352 sider, 698 bilder)(1999-2001)

Den gamle altertavla
Utlodning av utstyrskiste laget og gitt av Knut Brøto. Bringo Bygg, Monter Nesbyen, ga beslagene. Kista ble rosemalt av Halvor Lindahl. Alt til inntekt for restaurering av den gamle altertavla fra Nes Stavkirke. Nes Historielag startet i 2003 innsamlingen for å redde altertavla. Nesbyen Rotary Club, Kvinne- og familieforbundet, flere privatpersoner og kirken selv har gitt betydelige bidrag. Innsamlingen førte til at arbeidet endelig kunne settes igang den 6. august 2007. Det var konservatorene Ingrid Grytdal Matheson og Katrine Strandskogen Scharffenberg som sto for arbeidet. De gjorde en glimrende jobb, og under gudstjenesten den 25. nov. kunne sokneprest Eivind Fagermoen vise fram den nyrestaurerte altertavla for menigheten. For de fleste var nok dette som å se bildet for første gang. Nå kom fargene tydelig fram og dermed også motivet. Samtidig ble også ny lyssetting tatt i bruk på begge altertavlene. Dette var også finansiert av de innsamlete midlene.

Share