Klimaet på Nes – foredrag ved Asgeir Sorteberg

Asgeir Sorteberg, professor ved universitetet i Bergen, holdt foredrag på historielagets årsmøte 22. februar 2015. Sorteberg er utflyttet nesning og tok i 1999 doktorgrad i meteorologi. Foredraget dreide seg rundt temaene klima, klimaforandringer og ekstremvær – generelt og spesielt i Norge og på Nesbyen. Her er en oppsummering.

Klima

Energibalansen på jorda bestemmes av varmestrålingen fra sola, som går gjennom atmosfæren og varmer opp jorda. En del av denne strålingen går tilbake i verdensrommet, men det er den kjemiske sammensetningen i atmosfæren som avgjør hvor mye som slippes gjennom. Uten denne drivhuseffekten ville vi hatt en gjennomsnittstemperatur på jorda på -18 grader. I stedet har vi en gjennomsnittstemperatur på 14 grader, som gjør det levelig for oss mennesker.

Norge er en klimaoase fordi vi får stadige lavtrykk fra østkysten av USA og fordi vi ligger i forlengelsen av Golfstrømmen.

Middeltemperaturen i Norge er 1°C, mens den på Nesbyen er 2,8°C. Dette er basert på normaltemperaturperioden 1961-1990.

Mange av forskerne mener at Nesbyen er det varmeste stedet i Norge fordi:

  • Vi har flest nordiske sommerdager (Et døgn der maksimumstemperaturen er lik eller større enn 20°C). 103 døgn i 2002.
  • Vi har flest sommerdager (Maksimumstemperaturen er lik eller større enn 25 °C)
  • Vi har flest tropedager (Maksimumstemperaturen er lik eller større enn 30 °C)
  • Vi har flest antall dager som landets varmeste (sommer) de siste 50 årene, med 578 dager

 

Hvorfor er det så varmt på Nes?

  • Det ligger sør i Norge
  • Det ligger langt fra kysten
  • Det ligger i lavlandet
  • Vi har dalklima med stillestående luft og sandholdig jord, der vannet i jorda fordamper lett.

Det er forholdsvis lite nedbør på Nes. I Norge faller det gjennomsnittlig 1600 mm nedbør pr år, på Nesbyen er tallet 499 mm. Det har vært hydrostasjon på Nes siden 1898. Det våteste året var 2000 og det tørreste var 1955.

Klimaforandringer

Man har en global oppvarming og den kan ikke forklares med normale svingninger. Dette skyldes stort utslipp av fossilt brensel. 2014 var det varmeste året på kloden noen gang. Fra 1898-2014 har temperaturen økt med 1,5°C på Nes.

I et varmere klima vil nedbøren bli mer intens. Fra 1901-2014 har nedbørsmengden i Norge økt med 20,4%, i Nes 26%.

Det er størst fare for ekstremnedbør på våren og sommeren i innlandet, på høsten og om vinteren for kystnære strøk. Det er flere områder i Nes som er utsatt for rasfare, blant annet Arnegårdslia og et område i Rukkedalen. Dette gjelder spesielt når det er snøsmelting og kraftig nedbør samtidig.

Monika Rødin Lund har skrevet en masteroppgave om rasene i 2007 og 2011. (En studie av skredaktiviteten i Arnegårdslia, Nes kommune, Hallingdal – Utløsende årsaker og menneskelig påvirkning, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo 2013)

Asgeir Sorteberg mener at Nes egner seg godt for værhistoriske studier, fordi vi har pålitelige historiske målinger. Det er skrevet lite om været og klimaets innvirkning på folk og kultur på Nes.

Skrevet av Linda Sofie Øye

Share