Årsmelding 2020/21

Årsmelding for Nes historielag 2020 og 2021

Styret har bestått av:
Leder                                  Leif Olav Klype
Nestleder                          Ole Solli
Kasserer                            Olav Brøto
Sekretær                           Linda Sofie Øye
Styremedlem                   Anne Ålien Berg
Varamedlemmer            Anne Jervell Haraldseth og Hilde Vestheim Brusletten

To spesielle år
På grunn av korona-situasjonen har nesten all aktivitet i laget vært satt på vent. Gjennom disse to årene har det vært mange restriksjoner på sosialt samvær og dette har gjort det vanskelig å gjennomføre våre ordinære aktiviteter. I 2020 rakk vi kun ett styremøte før koronaen kom. I 2021 var det periodevis bedre og da hadde vi 3 styremøter, men styret har diskutert enkeltsaker via e-post.

I løpet av disse to årene har styret også mistet to hardtarbeidende ildsjeler. Olav Brøto har blitt forhindret fra styrearbeid som kasserer på grunn av sykdom. Ole Solli gikk bort i 29. juli 2021.

I perioden har vi hverken hatt medlemsmøter eller medlemstur. Heller ikke den årvisse standen på Hallingmarken, eller omvisning i Gamle Nes ble det noe av. Men vi har holdt noen aktiviteter oppe.

Bokprosjekt
Nes historielag ga til julen 2020 ut Einar Hanseruds hefte «Nesbyen sentrum : Byggeskikk og byggestil. Med ein del historikk». Heftet hadde Einar Hanserud laget året før og gitt det ut til venner og familie, men da Nes historielag ble klar over dette heftet, ønsket vi å gjøre det tilgjengelig for flere. Utgivelsen er en samling med flotte bilder og gode opplysninger om de eldste husene i vårt trivelige sentrum, Gamle Nes.

Ryddedugnad
I mai 2020 gjorde Nes historielag en ryddejobb på loftet i Tinghuset i forbindelse med ombyggingen der. Nesbyen kommune ba historielaget å ta seg av dette, da det kunne være ting der av historisk interesse for historielaget og muséet. Ole Solli, Sigmund Øen og Einar Hanserud gikk gjennom alt, kastet mye, men tok også vare på en del; bl.a. mange diasbilder som ble lagt inn i museets arkiv.

Formidling av hallingdialekta
13. november 2020 holdt Lars Håkon Klype, Leif Olav Klype og Linda Sofie Øye timer i hallingdialekt for 10. trinn ved Nesbyen ungdomsskole.  Elevene fikk lære både grammatikk, artige ord og uttrykk, og de fikk også høre litt om stølslivet. Til slutt hadde de konkurranse; halling-kahoot! Elevene hadde veldig gode resultater, det er tydelig at de forstår halling godt, men at få bruker det selv.

Kontorlokaler
Nes historielag ble sagt opp fra sine lokaler på Næringstunet høsten 2020 og har siden oppbevart kontorsakene rundt omkring på Nes i forskjellige lagerlokaler. Fra høsten 2021 fikk vi lokaler i kjelleren på Embetsgarden og vi har flyttet bøker og kontorrekvisita dit. Her planlegges også bygdearkiv.

Dugnader
Det er mange av stiene våre som trenger årlig klipp og stell slik at de ikke gror igjen. Medlemmer i laget har sommersesongen 2020 og 2021 gjort ryddearbeid på Postvegen, Høvabakkan og Drifteslepa. Også på stavkirketomta har det blitt ryddet, klippet og holdt i orden.

Julen 2021 begynte Knut André Huuse og Leif Olav Klype med innredning av lagerrommet i kjelleren på Embetsgarden. Da ble det montert rullearkiv og vegghyller, som historielaget har kjøpt brukt.

Lyd- og bildedigitaliseringen
På grunn av koronarestriksjoner har det vært beskjeden aktivitet rundt digitaliseringen på museet. Vi har imidlertid fått med nye krefter til dette arbeidet; Egil Harald Tollefsrud, Bjørn Gulbrandsen og Kristian Karlsen. Disse kommer i tillegg til Anne Jervell Haraldseth, Einar Hanserud, Knut Brøto, Olav Sveinsson, Unni Lien og Sigmund Øen.
På Næringstunet har Torstein Hanserud fortsatt et kontor med utstyr til lyd- og videodigitalisering. Torstein har vært rundt i kommunen og intervjuet informanter om levd liv. Intervjuene blir redigert og lagret på forsvarlig måte for ettertiden.

Dølaminne
Som vanlig har medlemmer i Nes historielag vært gode bidragsytere til Hallingdal historielags årbok Dølaminne. Dølaminne har mange abonnenter i Nesbyen og historielaget kjører ut bøker til disse før jul. Dette ble også gjort i 2020 og 2021.

Boksalg
Lørdag 9. november 2020 deltok medlemmer i historielaget på julemarkedet på Nesbyen kjøpesenter. Vi hadde stand og solgte egne utgivelser.

I 2021 hadde medlemmer i laget 2 stander før jul. Vi markedsførte utgivelsene våre i sosiale medier og solgte mye gjennom bestillinger som ble utlevert på Nesbyen bibliotek.

Interesse for slektsgranskning
Nes historielag får mange henvendelser fra personer på leting etter sine røtter i Nes og Hallingdal. Det har tidligere vært flest amerikanere, men nå er det også blitt flere nordmenn som driver med slektsgransking.  De fleste henvendelsene kommer igjennom heimesida vår. Vi hjelper mange med å finne sitt opphav og her er gards- og slektshistoriebøkene til Terje Østro til god hjelp.

Status ved årsskiftet
Nes historielag hadde ved årsskiftet 360 medlemmer. Nes historielag har god økonomi, og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi ser fram til å fortsette arbeidet i 2022 og vi gleder oss over at vi kan møtes igjen!

Share