Tid: Onsdag 19. februar 2020, klokka 18.00

Sted: Høvahuset Hallingdal museum

Torill Thømt vil her kåsere om bakgrunnen for og arbeidet med nasjonalromantisk senter, og dermed også om Kunstlandskap Nesbyen. Hun vil også vise bilder i den sammenhengen. Hun har fått med seg Lillemor Lerskallen og Knut Myrann.

Share