Jernvinne og smiing har lange tradisjoner i Norge – fra førromersk jernalder (fra ca. 500 f.Kr.) og fram til tidlig 1800-tall. I løpet av denne tiden utviklet samfunnet seg voldsomt, og mange av endringene skyldtes nettopp jernet. Foredraget vil si litt om utviklingen av jernvinna og om tradisjonell smiing. Hvem utvant jernet, hvordan gjorde de det og hvordan ble det behandlet?

Sted: Høvahuset, Hallingdal museum
Tid: Torsdag 6. juni kl. 19.00
Foredragsholder: Torill Thømt

Share