Temamøte: Bruene på Svenkerud

Tid: Sundag 21. mai 2017, klokka 18.00

Sted: Tandbergbygget på Hallingdal Museum.

Bruene på Svenkerud

Sigmund Øen vil fortelja om og vise bilete frå dei forskjellige bruene på Svenkerud.

Hovudtema blir om bygginga tå den fyrste jernbanebrua, ei steinkvelvbru som vart sprengd ved krigsutbrotet i 1940.

Han kjem også inn på vegbrua og Falkenhorst Brücke den provisoriske jernbanebrua oppattkalla etter den tyske generalen Nikolaus von Falkenhorst.

Etter ei god kaffipause blir det høve til spørsmål om temaet.

Vel møtt!

Share