Skøtreberget

Skøtreberget i Børtnesmarka (Ytre Nes) mellom seterlagene Myte og Imle/«Imlan». Varden ble reist i 1895 av Høllokarene; Olav og Mikael/Mikkel, og noen av deres lærerkollegaer fra Eikerbygdene.

På bildet er familien Svein Lunde Sveinsson, 1906-1988, ved varden som Sveins far, Olav Sveinsson, f. Høllo, 1854-1927,var med å bygge. Foto ca. 1950: Elsa Ziegler Sveinsson, 1908-1980.

Navnet Skøtreberget har sammenheng med at det var hit gjestleguttene fra gammelt av dro for å få god oversikt over terrenget der buskapen som de gjette, beitet. De «skøtret», (så/kikket etter) buskapen fra dette utsiktspunktet.

Berget med varden ligger tett ved kløvvegen opp fra bygda, og seterfolket dro gjerne hit når det led mot helg for å «skøtre» etter karene på veg innover til helgeopphold på setra sammen med sine, kone/budeie og barn. Dette var før det ble bygd kjørbar veg inn i området.

 

Share