Ei skogshytte var husvære til de som hadde skogen som arbeidsplass. Hoggere, kjørere, merkere og fløtningskarer; her bodde de under samme tak. Ei hytte i Nes huset 22 mann på det meste.

I 2010 begynte Nes historielag registrering av skogshyttene i Nes. Nå er arbeidet ferdig og vi har samlet disse opplysningene mellom to permer. Det har blitt en helt spesiell bok med bilder og dokumentasjon av hele 79 slike hytter.

Boka inneholder artikler og bilder fra skogen og elva som arbeidsplass.  Den tar også for seg tømmerfløting, skogskjøtsel og redskaper.

I tillegg kan du lese om tømmerhogger og treskjærer Ole Isakbråten, Vassfartrollet og Døvuhytta. Gode småhistorier fra munnrappe skogsarbeidere er også med og krydrer boka.

Pris: kr 350
Medlemspris: kr 300 (1 bok)
Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

Boka kan bestilles hos Olav Brøto på tlf: 90 13 84 97 eller e-post  olav@deighovd.no

Du kan også kjøpe boka i museumsbutikken og Norli Nes

 

Share