Kirkeveiene i Nes gikk gjennom nesten 700 år til stavkirketomta i Gamle Nes, der flere stavkirker i sin tid ble oppført. Dette er derfor et område med mye interessant historie.

19. juni inviterer menighetsrådet til en historisk vandring på en av disse veiene, fra Krøssevju ved Hallingdalselva til stavkirketomta og videre til Nes kirke det det avsluttes med kveldsgudstjeneste.

Arrangementet er et samarbeid med Nes historielag og Frivilligsentralen i anledning Frivillighetsåret.

Ramme for opplegget blir slik:
Vandring langs turveien/gutu fra Shell til Halandvegen, via Rukkedalsvegen /Alfarvegen til Skrivargutu og opp til stavkirketomta. Langs veien blir det historiske innslag/info, samme på stavkirketomta, bl.a. om utgravingene til arkitekt Håkon Christie i 1965. Sangeren Kjersti Marie Seirersten deltar med kveding både på stavkirketetomta og på gudstjenesten i kirken.

Deretter går turen bort Skrivargutu til Rukkedalsvegen og til Nes kirke, her blir det kirkekaffe på kirkebakken (evt. inne ved dårlig vær) før kveldsgudstjenesten i kirken.

Tidsramme:
Oppstart fra Shell kl. 15.30 – 16. Avhengig av hvor mye tid enn vil bruke på historisk info langs turen, og en trenger ikke gå i samlet flokk.
Program på Stavkirketomta kl. 16.45 – 17.15
Kirkekaffe fra kl. 17.30
Gudstjeneste i Nes kirke kl. 18.00

Share