MEDLEMSMØTE

Tid:  Sundag 5. februar 2017, klokka 18.00

Sted: Nes folkebibliotek. (underetasjen på Kulturhuset)

SAKSLISTE:

1. Opning tå møte

2. Medlemstal og økonomi

3. Skogshytteprosjektet.

4. Turstiger i Nes

5. Innkomne brev

6. Anna.

 

KAFFIPAUSE

Kveldens program:

Torill Thømt vil halde eit lysbildekåseri som ho har kalla:

Frå Arktis til Antarktis, natur og kultur.

 

Har nokon fått seg e-post vil me gjerne ha adressa for å lette utsendingane.

Likeins hvis du har endra e-postadresse så du inkji mottek e-post frå laget.

Send til post@neshistorielag.org

Share