Medlemsmøte

Tid:  Sundag 12. november 2017, klokka 18.00
Sted: Tandbergbygget på Hallingdal Museum

SAKSLISTE:

1. Opning tå møte
2. Medlemstal og økonomi
3. Hallingmarken 2017, oppsummering.
4. Sommerens omvisninger i Gamle Nes
5. Medlemsturen til Kistefosmuseet og Søsterkirkene.
6. Dølaminne 2017, salgsdugnad.
7. Skogshytteboka, orientering.
8. Innkomne brev
9. Anna.
KAFFIPAUSE

Kveldens program:
«Bingefjerdingen – alt på vestsida utom Beia»
Lysbildeforedrag ved «Skannegutta»: Olav W. Sveinsson, Knut og Olav Brøto

Har nokon fått seg e-post vil me gjerne ha adressa for å lette utsendingane. Var venleg og send ein e-post om du inkje mottek post frå laget. Send til post@neshistorielag.org så får me oppdatert adresselista vår.

Share