Historier fra livet i tømmerskogen

Høsten 2010 startet historielaget registrering av gamle skogshytter / -koier i Nes. Dette omfattende arbeidet er nå på det nærmeste ferdig. 9 medlemmer har stått for dette arbeidet. De har innhentet alle tilgjengelige opplysninger, tatt bilder og lagt inn på kart med referanser for hver enkelt skogshytte i Nes. Knut Brøto har ledet dette arbeidet og satt disse dataene i system. Denne dokumentasjonen er så omfattende og verdifull at styret har besluttet å få gitt det ut i bokform.

I den forbindelse søker vi gamle historier fra livet i tømmerskogen i Nes. Sitter du på en historie fra arbeidet eller koia, så ta kontakt med Knut Brøto på e-post: kbroeto@online.no eller telefon: 99 10 25 41

Medlemmene i Skogshytteprosjektet er Knut Brøto, Olav Sveinsson, Einar Hanserud, Sigmund Øen, Asbjørn Lein, Magne Akervold, Odd Hanserud, Kjell Larsen, Arne Tamburplass og Ole Solli.

Share