Ferdige turstier!

Øyvind Frekeplass, Einar Hanserud og Leif Olav Klype har i 2015-2017 hatt et omfattende arbeid med et turstiprosjekt. Prosjektet går ut på å skilte, rydde og utbedre seks gamle veger og stier i Nes med museet som utgangspunkt. Stiene er merket etter Turistforeningens merkehåndbok og skiltet etter nasjonal standard. Nå er alle rutene ferdige, 30 km er merket og 70 stolper med skilt er satt opp. 12 grunneiere er berørt av prosjektet.

Det er også laget flere grinder, seks store info-tavler og tre gangbruer med rekkverk. For å få gjennomført dette har vi leid inn arbeidskraft i tillegg til lagets dugnadsarbeid. Dette har vi greid med støtte fra Sparebank1 Hallingdal Valdres.

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017.

 

 • Slik ser skiltene ut
 • Leif Olav Klype forteller Lise Berith Lian fra Buskerud fylkeskommune om prosjektet
 • Grind i Espeset
 • Flinke karer: Leif Olav Klype og Øyvind Frekeplass
 • Rekkverk ved "Føssan"
 • Rekkverk ved "Føssan"
 • Rekkverk ved "Føssan"
 • Rekkverk ved museet
 • Skilt mot Bringenatten
 • Skilt mot Espeset
 • Øyvind Frekeplass setter opp skilt sommeren 2016

 

 

 

Share