Endre Endresen Nordhagen (1853-1947)

Lærer, gårdbruker og politiker med poetiske evner.

Endre Endresen Nordhagen, ca. 1925. Fra Hallingdal Museums bildearkiv.
Endre Endresen Nordhagen, ca. 1925. Fra Hallingdal Museums bildearkiv.

Av Olav W. Sveinsson

Endre Nordhagen ble født på gården Nordhagen nordre i Nes 11. juli 1853 som sønn av Endre Ellevsen Nordhagen, 1816-1860, og Ingeborg Knutsdtr. Brunsvoll, 1811-1863. Bare 10 år gammel hadde han mistet både sine foreldre og besteforeldre, og til han var 17 bodde han hos eldre søsken.

Han søkte Asker stiftsseminar, dit han gikk til fots med alt sitt gods. I 1872 avsluttet han skolelærerutdanningen med teorikarakteren Meget godt av første grad, 1.85. Samme året ble han ansatt som lærer i Flå.

I 1878 løste han handelsbrev, og i 15 år var han bestyrer for forretningen til Nes Spareforening (også kalt «Forbrugsforeningen), den første butikken på samvirkebasis i Nes.

Endre Nordhagen var en av de mest markante venstremenn i Nes fra 1880-årene. Han var ordfører gjennom flere perioder frem til 1910, og fikk Kongens medalje i sølv for borgerdåd for sin offentlige virksomhet i kommunens tjeneste.

I 1885 inngikk han ekteskap med Kari Eiriksdtr. Wee, 1858-1906. De kjøpte nordre Børtnes gård med tilhørende landhandel, og slo seg ned der. Det var Kari som startet seterdriften på Gørrbu, seteren som ligger kun halvannen times gange fra Hallingnatten, det høyeste punktet i Nes kommune, fjelltoppen der «Fjellsang» ble til.

Varden på Hallingnatten med Reinsjøen og Reinsjøfjell (t.h.) i bakgrunnen. Foto: Olav W. Sveinsson
Varden på Hallingnatten med Reinsjøen og Reinsjøfjell (t.h.) i bakgrunnen. Foto: Olav W. Sveinsson

fjellsang

Kilder
Lege Endre Nordhagen: Artikkel i jubileumsskriftet til Darren Hyttevel, 1994.
John Rønningen: Nesboka. Bygdehistorie for Nes i Hallingdal.
Terje Østro: Gards- og slektshistorie for Flaa i Hallingdal, bind III.
Artikkel i Dølaminne 2011, utdrag.

Share