Dølaminne – årboka for Hallingdal. Dette er en samling med historiske artikler fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og fra ulike tidsperioder. 

Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal historielag i samarbeid med Hallingdal museum, der museet står for den daglige administrasjonen. Hallingdal historielag består av representanter fra alle historielagene i dalen.

Redaktørene for Dølamine 2021 Marit Holme Mehlum, Sønnev Skrede og Jan Rye Ravnestad.

Dølaminne kan du kjøpe på Nesbyen gullsmed, Coop Ekstra og Nesbyen turistkontor. Prisen er kr 300.
Tegner du abonnement fra 2022, får du boka det året for kr 250. Kontakt Marit Mehlum på maritmehlum@gmail.com

Innhold Dølaminne 2021
Alexander Ytteborg: Rutebåttrafikk på Hallingdaslelva – historien om dampbåten DS Beia
Magnus Lindahl : Raaen og Rueslåtten likviderte av motstandsrørsla
Tomas Carlstrøm: Hemsedal i norsk fjellklatrehistorie
Olav Dokk: Ein firbeint konkurrent
Dag Jarnøy og Ragnar Øye: Bolette Tandberg
Sigrid Sagabråten: Jordmortjenesten i Hallingdal gjennom tidene
Gro Randen: Bundingsdòs og ulle og andre underklede
Anne Kari Eriksen: Syskulen på Nesbyen
Sønnev Skrede: Georg Chr. Kalleberg «Kjære mor og far»
Jan Wilhelm Berg: Hundre år siden Berte Skrukkefyllhaugen forlot Vassfaret
Olav Bøhmer/Per Richard Bærøe: Lillehamringer og andre i Nesbyen
Olav Brusletto: Den gamle grendi ved Haugastøl
Aud Eidal Berg og Sigurd K. Berg: Det gamle alteret i Flå kirke
Arild, Egil og Svein Torkveen: Lysverkungene
Einar Dalevold: Barneår i Nesbyen 1930-40
Arne Anderdal: Runddans i Hallingdal
Thor Warberg: Ål kommunale mølle
Torill Thømt: Gamle Nes; arkeologi og historie
Alexander Ytteborg: De første bilene i Liagardane, Nes
Per Hohle, avskrevet av Einar O. Hanserud: Av en setergrends saga
Lars Tormodsgard: Bondeguten fra Øvre Ål som vart godseigar i Sunnfjord
Liv Rosén: Terje Østro 1949-2020

Share