Dølaminne – årboka for Hallingdal. Dette er en samling med artikler om og av folk fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og årstall.

Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal Historielag i samarbeid med Hallingdal museum, der museet står for den daglige administrasjonen. Hallingdal historielag består av representanter fra alle historielagene i dalen.

Redaktørene for Dølamine har de siste årene vært Kjell Snerte fra Hemsedal og Marit Holme Mehlum fra Hallingdal Museum.

Dølaminne kan du kjøpe på Norli Nes og fra Hallingdal museum. Prisen er kr 300. Tegner du abonnement fra 2018, får du boka det året for kr 250. Kontakt Hallingdal museum på firmapost@hallingdal-museum.no

INNHOLD 2017

Jan Hallvard Brekko: Hans Johan Jensen – arbeidarhøvding frå Gol
Olav W. Sveinsson: Bygdekunstneren Ole Eilevsen Isakbråten 1889-1965
Sigmund Krøvel-Velle: Ola Perstølen – 100 år og tre generasjonar
Olav Dokk, Syver Hjelmen, Olav Hustad og Norvald Lirhus: Industrireisinga som smuldra bort
Aud Eidal Berg: Taubane på Søndre Kolsrud i Flå
Olav Sletto: Hallingdal og Hallingdølen
Wigger Liahagen: Embrik T. Braaten – fotografen frå Gol som døydde altfor ung
Leif Olav Klype: Fôrkøyring tå støle
Olav Dokk: Kostymerenn i Hemsedal
Olav Sataslåtten: Ål spelemannslag 1932-1938, eit nokså ukjent kapittel i folkemusikkhistoria
Ane Bøhn Lilleslett: Ut frå heimen, valet om flytting frå heimbygda
Gro Randen: Folk som fortel. m tunet og eine stugu på leiksvoll
Knut Brøto: Ildsjelen Asle Kåterud fra Bromma
Syver Hjelmen: Ungdomshuset som ikkje ville døy
Marit Holme Mehlum: Tandbergbygget, ein sprek 103-åring
Herbrand Slaatto: Eindride Slaatto – framgangsrik arkitekt med band til Hallingdal
Rolf Rasch-Engh: Da kvinnene i Flå gråt for sine helgenbilder
Sebjørg Marie Jordheim: Songglede gjennom 100 år
Olav W. Sveinsson: Maren Bolette og Lange Johan
Gudmund Brekko: Jegerliv i Nansenterrenget
Jakob Eikre: Dei gode hjelparane
Odd Hanserud: Nystølen 1943, spennende påske med mistenkelige funn

Share