Årsmøte for Nes historielag

Møtet blir i Tandbergbygget på Hallingdal museum

Sundag den 12. mars 2017, kl. 18.00

Saksliste

  1. Åpning tå møte
  2. Valg tå møteleiar, skrivar og underskrivar
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Kontingent
  6. Vedtektsendring. Styret innstiller på endring i §7: Frå: “Møtet skal holdes innen midten av februar i det påfølgende år” til “Møtet skal holdes innen utgangen ab mars det påfølgende år”.
  7. Innkomne saker. Saker som ein vil ha opp på årsmøte attåt årsmøtesakene må meldast til Leif Olav Klype, Rukkedalen, 3540 Nesbyen innan 1. mars.
  8. Valg

Kaffipause

Årsmøteprogram:

Våpensamlar Guttorm Frøysok vil fortelja om, og vise hamle våpen. Han kallar foredraget sitt “Historikk om gamle, norskproduserte våpen frå tidleg 1800 til i dag”.

Om nokon har gamle våpen dei vil ha saumfart, so ta dei med og la Guttorm sjå på dei.

Share