Møtet blir på Kaffistugo Nesbyen bibliotek
sundag den 27. mars 2022, kl. 17.00 

Saksliste

  1. Åpning av møte.
  2. Valg av møteleiar, skrivar og underskrivar.
  3. Årsmelding.
  4. Regnskap.
  5. Kontingent.
  6. Endringer komitéar.
  7. Innkomne saker.

Saker som ein vil ha opp på årsmøtet attåt årsmøtesakene må meldast til Leif Olav Klype Espesetvegen 18, 3540 Nesbyen innan 20. mars

  1. Valg

________________________________________________________________

Etter årsmøtet blir det servert kaffi og kake, etterfulgt av bygdeforteljingar ved Arne Horge.

Kaffibesøk | Hallingdalsbiblioteka

Share