Dølaminne – årboka for Hallingdal. Dette er en samling med artikler om og av folk fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og fra ulike tidsperioder. Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal Historielag i samarbeid med Hallingdal museum, der museet står for den daglige administrasjonen. Hallingdal historielag består av representanter fra alle historielagene i dalen.

Redaktørene for Dølamine har de siste årene vært Kjell Snerte fra Hemsedal og Marit Holme Mehlum fra Hallingdal Museum.

I år får du også med et bonushefte med utvalgte artikler fra «Gamle Dølaminne» som kom ut for snart hundre år siden.

Dølaminne kan du kjøpe på Norli Nes og fra Hallingdal museum. Prisen er kr 300. Tegner du abonnement fra 2019, får du boka det året for kr 250. Kontakt Hallingdal museum på firmapost@hallingdal-museum.no

INNHOLD
Torill Thømt: Nasjonalromantikk og miljøet i Nesbyen
Ingeborg Solbrekken: Motstand og terror i Hemsedal
Gudrun Bøthun: Finnesgarden – den gamle eventyrgarden
Gudrun Bøthun: Fehandlarane – ei stor yrkesgruppe
Jahn Wilhelm Berg: Hvem var egentlig den siste fastboende i Vassfaret?
Einar O. Hanserud: Tubfrim 90 år
Gudmund Brekko: Gudslånet og 3-åringen
Gro Randen: I Nødre-Vass bundo dei tviband
Anne Kari Eriksen: Kvinneliv i tidlegare tider
Halgrim Berg: Odd Bakkerud – kappleikspelemann for alle tider
Thor Warberg: Tysk gravferd på Ål kyrkjegard
Olav Dokk: Då det krydde av hoppbakkar og skihopparar i Hallingdal
Kjell Slåtten: Norsk skihistorie på Gol
Kjell Slåtten: Racer på kortreiste ski
Arne Skolt: Dansefetar og dansegolv i Hallingdal
Berit Marie Sørhøy: Danseplassar i Hemsedal
Ola Langslet: Gammalt frå Nes
Margarethe L’Orange: «Det skulde altså bli du som kom til å skape skildringji fjellbonde-kulturen
Sigrun Høgetveit Berg: Var Torpo eller Ål hovudkyrkja i mellomalderen?
Aud Eidal Berg: Grønvoldhuset i Flå
Torstein Seim: Oldtidsfunn og kristninga av Hallingdal
Ingebrigt Lødøen: Erindringer om krigen 8. april til 10. juni 1940
Thor Warberg: Birkebeinarane, ein vossing, ein goling og OL 1994
Lars Stavehaug: Ein snøggtur til Bjøbergo
Magnus Lindahl: 50 år som historieformidlar
Aud Eidal Berg og Tor Egil Buøen: Minneord over Torgeir Medbøen

Share