Søndag 18. juni kl. 18.00 i Kaffistugu på Embetsgarden.

SAKSLISTE:

 

  1. Åpning tå møte
  2. Nes historeilags bygdearkiv
  3. Orientering om regionalt arkivsamarbeid
  4. Hallingmarken 6.-9. juli. Dugnadsliste
  5. Rydding stiger og områder. Dugnadsliste
  6. Turkomité
  7. Innkomne brev
  8. Eventuelt

KAFFIPAUSE

Kveldens program

«Ungdomstid på Nes i et krigsår»
Foredrag ved Astrid Brattested
I en dagbok funnet på Brattested i Nes beskriver Astrids onkel, Syver Brattested, (født 1925) aktivitetene sine fra høsten 1940 til sommeren 1942, hvem han møtte og hva han gjorde. Våren 1941 flytta Syver til Nes og dagboka slutter sommeren 1942. Dagboka er skrevet i stikkordsform, men gir et bilde av hvordan dagene kunne være for en 15-16 år gammel ungdom på Nes i denne perioden. Syver var en svært aktiv gutt som stadig var på farten og fikk etter hvert tilnavnet «Laupar-Sjugurd». Dagboka bekrefter absolutt at det var et passende navn.

Vel møtt!

Share