19. juni 2022 arrangerte Nes menighetsråd, Nes historielag og Nesbyen frivilligsentral en historisk vandring fra Krøssevju, stavkirketomta og til Nes kirke.
På det første stoppet snakket Astrid Brattested om opphavet til sitt etternavn, et bratt ste/stø. Her krysset folk elva i båt bl.a. når de skulle til kirkes.
På det neste stoppet fortalte Einar Hanserud mer om denne veien og Jan Haraldseth stemte i med lune historier.
Videre på veien snakket Einar Hanserud om kanskje Norgeshistoriens viktigste vandrer: Hans Nilsen Hauge, og da han ble stoppet av lensmannen og presten på Nes.
På stavkirketomta fikk vi først vakker sang av Tuva Huseby med religiøse folketoner.
Så holdt Tollef Mathismoen et foredrag om utgravningene så stavkirketomta i 1965. Her har det trolig stått to stavkirker, kanskje tre! Vi håper å høre mer fra Tollef ved en senere anledning.
Etter dette gikk følget til kirka, hvor det ventet deilig kaffe og kaker på kirkebakken.
Arrangementet ble avrundet med messe ved prest Sven Giljebrekke og kantor Peter Rødel.
Tusen takk til Gerd Eli Berge for initiativ og organisering.
Takk til alle som møtte opp!
Share