Bra lesestoff: Dølaminne 2017

Bra lesestoff: Dølaminne 2017

Dølaminne - årboka for Hallingdal. Dette er en samling med artikler om og av folk fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og årstall. Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal...

Ferdige turstier!

Ferdige turstier!

Øyvind Frekeplass, Einar Hanserud og Leif Olav Klype har i 2015-2017 hatt et omfattende arbeid med et turstiprosjekt. Prosjektet går ut på å skilte, rydde og utbedre seks gamle veger og stier i Nes...

Medlemsmøte

Medlemsmøte

Tid:  Sundag 12. november 2017, klokka 18.00 Sted: Tandbergbygget på Hallingdal Museum SAKSLISTE: 1. Opning tå møte 2. Medlemstal og økonomi 3. Hallingmarken 2017, oppsummering. 4. Sommerens...

Tilbud på Dølaminne

Tilbud på Dølaminne

Årets julegave? Bokpakke med 26 eldre årganger av Dølaminne selges for kr 500. Kontakt Hallingdal museum på telefon 32071485 eller e-post: mehlum@buskerudmuseet.no  

Skøtreberget

Skøtreberget

Skøtreberget i Børtnesmarka (Ytre Nes) mellom seterlagene Myte og Imle/«Imlan». Varden ble reist i 1895 av Høllokarene; Olav og Mikael/Mikkel, og noen av deres lærerkollegaer fra Eikerbygdene. På...

Omvisning i Gamle Nes

Omvisning i Gamle Nes

Søndag 10. august kl. 12.00 Oppmøte ved Thoen hotell. Omviser er historiker Einar Hanserud. Turen varer ca. 2 timer og er gratis. Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Området er i dag...

Turtips: Darren/Darrenrunden

Turtips: Darren/Darrenrunden

Darren, 1102 moh., er en fjelltopp i Børtnesmarka i ytre Nes. Fjelltoppen kan du nå ved å følge godt merket sti fra enten Myte eller Imle seterlag. Følg riksveg 7 sydover fra Nesbyen til Bromma. Ta...

Reinsjødansen 2017

Reinsjødansen 2017

Lørdag 12. august kl. 11.00 Vi går fra Buvassli seter til Reinsjøen. Turen tar ca. 1,5 t hver vei. Ved nordenden av vakre Reinsjøen, som ligger lengst sør i Nes kommune i Hallingdal ligger...

Share