Medlemstur – Nes historielag

Medlemstur – Nes historielag

Søndag 17. juni blir det busstur til Lærdal og Aurland, med omvisning på Borgund stavkyrkje og gamle Lærdalsøyri.  

Forfatteren Ole Christopher Lie Singdahlsen

Forfatteren Ole Christopher Lie Singdahlsen

For et par år siden oppdaget jeg forfatteren Ole Christopher Lie Singdahlsen, som blant annet har skrevet bygderomaner med handling fra Nes og Hallingdal. Bøkene ble utgitt 1915-1925. Dette er...

Temamøte: Thor Gotaas

Temamøte: Thor Gotaas

«Norsk skihistorie fra de eldste tider til i dag. Et muntert blikk på skihistoria vår». Nes historielag inviterer til temamøte med den populære forfatteren og folkloristen Thor Gotaas. Han har...

Årsmelding for Nes historielag 2017

Årsmelding for Nes historielag 2017

Stadig flere er på leiting etter sine aner og opphav. Nes historielag får stadig henvendelser fra personer på leit etter sine røtter i Nes og Hallingdal. Her er amerikanske Donita Reams på besøk i...

Årsmøte for Nes historielag

Årsmøte for Nes historielag

Møtet blir på Nes folkebibliotek torsdag den 22. mars 2018, kl. 18.00 Saksliste Åpning av møte. Valg av møteleiar, skrivar og underskrivar. Årsmelding. Regnskap. Kontingent. 7.  Innkomne saker....

Velkommen til temamøte

Velkommen til temamøte

Tid: torsdag 7. desember 2017, klokka 18.00 Sted: Nes folkebibliotek Skogshyttene Nes i Hallingdal Knut Brøto og Magne Akervold vil presentere den nye boka vår som vi har kalla Skogshyttene Nes i...

Skogshytteboka er her!

Skogshytteboka er her!

Ei skogshytte var husvære til de som hadde skogen som arbeidsplass. Hoggere, kjørere, merkere og fløtningskarer; her bodde de under samme tak. Ei hytte i Nes huset 22 mann på det meste. I 2010...

Bra lesestoff: Dølaminne 2017

Bra lesestoff: Dølaminne 2017

Dølaminne - årboka for Hallingdal. Dette er en samling med artikler om og av folk fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og årstall. Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal...

Ferdige turstier!

Ferdige turstier!

Øyvind Frekeplass, Einar Hanserud og Leif Olav Klype har i 2015-2017 hatt et omfattende arbeid med et turstiprosjekt. Prosjektet går ut på å skilte, rydde og utbedre seks gamle veger og stier i Nes...

Medlemsmøte

Medlemsmøte

Tid:  Sundag 12. november 2017, klokka 18.00 Sted: Tandbergbygget på Hallingdal Museum SAKSLISTE: 1. Opning tå møte 2. Medlemstal og økonomi 3. Hallingmarken 2017, oppsummering. 4. Sommerens...

Tilbud på Dølaminne

Tilbud på Dølaminne

Årets julegave? Bokpakke med 26 eldre årganger av Dølaminne selges for kr 500. Kontakt Hallingdal museum på telefon 32071485 eller e-post: mehlum@buskerudmuseet.no  

Skøtreberget

Skøtreberget

Skøtreberget i Børtnesmarka (Ytre Nes) mellom seterlagene Myte og Imle/«Imlan». Varden ble reist i 1895 av Høllokarene; Olav og Mikael/Mikkel, og noen av deres lærerkollegaer fra Eikerbygdene. På...

Omvisning i Gamle Nes

Omvisning i Gamle Nes

Søndag 10. august kl. 12.00 Oppmøte ved Thoen hotell. Omviser er historiker Einar Hanserud. Turen varer ca. 2 timer og er gratis. Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Området er i dag...

Share