Dølaminne 2022

Dølaminne 2022

Dølaminne – årboka for Hallingdal. Dette er en samling med historiske artikler fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og fra ulike tidsperioder. Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen...

Omvisninger i Gamle Nes

Omvisninger i Gamle Nes

Velkommen til​ Omvisninger i Gamle Nes!​ Når du skal på Kjerringtorget til helga, har du mulighet til å få med deg to historiske vandringer: Lørdag 27. august kl. 13.00​ ​ Omvisning i Gamle Nes med...

Og vinnerne er …

Og vinnerne er …

Da er nok en Hallingmarken over og historielaget takker for besøket på vår stand. Det var som tidligere stor interesse for vår gjettekonkurranse og vi fikk inn over 300 svarark. Det var nok...

Dugnad ved Kvilingsfuro

Dugnad ved Kvilingsfuro

14. juni gikk Oddvar Holm, Egil Harald Tollefsrud og Astrid Haraldseth inn Drifteslepa til Kvilingsfuro. Oddvar hadde med materiell og utstyr som trengtes for å reparere sittebenkene. Han byttet 3...

Amerikabesøk til Syversrud

Amerikabesøk til Syversrud

Det er ikke så mange som kan oppleve å se garden deres forfedre kom i fra, i bruk, slik som disse gjestene gjorde. Garden er i full drift, med både mjølkeproduksjon og sauehold. Da blir kulturlandskapet i området beholdt, med beite- og slåttemarker, som forhindrer gjengroing.

Takk for turen!

Takk for turen!

19. juni 2022 arrangerte Nes menighetsråd, Nes historielag og Nesbyen frivilligsentral en historisk vandring fra Krøssevju, stavkirketomta og til Nes kirke.

Bygdekunstneren Ole Eilevsen Isakbråten

Bygdekunstneren Ole Eilevsen Isakbråten

Treskjæreren Ole Isakbråten er kjent for sine forseggjorte småfigurer som finnes i mange heimer både i og utenfor Nes. Men han var også en fremragende felemaker, og med utsmykningene av Nes kapell har han etterlatt seg et varig minne om en stor og særpreget kunstner.

På kyrkjeveg

På kyrkjeveg

19. juni 2022 inviterer menighetsrådet til en historisk vandring på en av disse veiene, fra Krøssevju ved Hallingdalselva til stavkirketomta og videre til Nes kirke det det avsluttes med kveldsgudstjeneste.

Dugnad i Postvegen

Dugnad i Postvegen

Lørdag 14. mai 2022 fikk Postvegen til Garnås en skikkelig opprydding fra den spreke dugnadsgjengen i historielaget. Det ble raket og ryddet slik at det nå er flott å gå fra toppen og ned til Brekkesteinen.

«Tro og magi»

«Tro og magi»

Smijernet på middelalderkirkene er noe langt mer enn pynt på en dør. De er forlengelse av tradisjoner og begynnelsen på noe nytt. Foredrag med Torill Thømt 29. mai 2022 kl. 18.00

Årsmelding for Nes historielag

Årsmelding for Nes historielag

Nes historielag hadde ved årsskiftet 360 medlemmer. Nes historielag har god økonomi, og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi ser fram til å fortsette arbeidet i 2022 og vi gleder oss over at vi kan møtes igjen!

Share