Årsmelding 2015

Styret har i 2015 bestått av

Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                   Ole Solli
Kasserer                     Olav Brøto
Sekretær                     Linda Sofie Øye
Styremedlem             Anne Ålien Berg
Varamedlemmer      Anne Jervell Haraldseth og Olav W. Sveinsson

Det har vært 3 styremøter og to medlemsmøter. Det er behandlet 30 styresaker og orientert om 6 saker i medlemsmøtene. Ved årsskiftet er det 315 medlemmer, en økning på 38 medlemmer fra i fjor.

På årsmøtet 22. februar gjestet professor i meteorologi, Asgeir Sorteberg oss og holdt foredrag om vær og klima i Norge og Nes.

Den 14. juni hadde vi medlemsmøte i Tandbergbygget på Hallingdal museum. Torgeir Medbøen fra Flå holdt et foredrag om trefningene i Gulsvik i 1940.

Dugnad 17. august, 12. og 28. oktober møtte historielagsfolk opp til dugnadsarbeid på Garnås. Oppgava var å gjerde inn et område nord for Tandberggarden. Her har arkeologer funnet rester av åkerbruk fra 700-tallet og funn av jernvinne fra 900-tallet.

Gudbrand Gulsvik som er eier av området, hadde gitt tillatelse til å gjerde inn området og Arne Garnås vil bruke det som beitemark for sau. Vegetasjonen vil da bli holdt nede, og fortidsfunna vil komme tydelig fram. Gjerdet som ble satt opp, var ca. 400 m langt. Willy Jensen stilte opp med gravemaskin og piggeutstyr på dugnaden og dette var avgjørende for at vi greide akkorden i høst. Nes historielag takker Willy Jensen og de andre dugnadsfolkene for innsatsen!

Omvisninger Også i år arrangerte Nes historielag omvisninger i Gamle Nes, ett i forbindelse med Hallingmarken, ett under Kjerringtorget og ett privat. Disse omvisningene hadde til sammen 85 tilhørere.

I år hadde laget en bli kjent-tur til Børtnesødegårdene, nærmere bestemt Rustastølen og Veslegurilie. Hele 134 personer møtte opp søndag 19. juli på Bromma grendahus, hvor Olav Brøto ønsket velkommen og fortalte om Børtnesødegårdene før og nå.

Så kjørte vi samlet opp til Rustastølen, som er et seterlag holdt helt borte fra hyttebygging, og ligger slik det gjorde før og under krigen. Derfra gikk vi ned til den seterbua som ble kalt Ambassaden under krigen. Her holdt Halvard Kleven et utmerket foredrag om det som skjedde siste krigsvinteren inne i fjellet i dette området. Deretter gikk vi skogen ned til Veslegurilie, hvor Geir Olav Brøto fortalte om drapet på Guri Børdalen i 1748. Foredragene er lagt ut på nettsida vår. Nes historielag takker Thorleif Mikkelsplass, Olav Brøto, Knut Brøto og Geir Olav Brøto for planlegging, rydding av stier og trivelig vertskap under dette arrangementet.

Lokale bokutgivelser I desember 2015 kom det fjerde bindet av Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal : Øygardsfjerdingen (Rukkedalen). Det er Terje Østro som forfatter dette verket på oppdrag av Nes kommune. Anne Jervell Haraldseth, Olav Sveinsson, Ole Solli og Leif Olav Klype har bidratt med fotografering, etterrensk og korrektur.

Nes historielags bok Nes i bilder og tekst II, ble utgitt i desember 2014. Det har vært stor interesse for denne boka og ved siste årsskifte hadde vi solgt 890 bøker. Vi hadde to stander med salg av historielagsbøker før jul.

Også i år var medlemmer i Nes historielag gode bidragsytere til Dølaminne : årbok for Hallingdal. Vi holdt to salgsstander før jul og solgte 50 bøker. Vi deltok også på stand, for Hallingdal historielag, på Bokmessa på Ål 21. november.

Nes historielag ga 30.000 kroner i støtte til Gunnlaug Lien Myhrs bokprosjekt Folkesong i Hallingdal.

Deltakelse på møter og arrangementer Nes historielag stilte også i år med stand på Hallingmarken. Styret i Nes historielag hadde laget en flott stand, med gode «markenstilbud» på bøkene våre. Sigmund Øen hadde lagt en lysbildevisning av arbeidet til Nes historielag. Dette ble vist på storskjerm, som Ole Solli hadde skaffet til veie, gjennom sine kontakter lenger opp i dalen, nærmere bestemt Elkjøp på Gol. Igjen hadde vi funnet fram 5 pussige gamle gjenstander som publikum kunne gjette på. Over 500 personer deltok i konkurransen! Dette er en god måte å komme i kontakt med publikum og vi fikk mange nye medlemmer. 16 vakter ble dekket inn av historielagsfolk.

Nes historielag deltok på medvirkningsmøte for Buskeruds viktigste kulturminner, 10. desember.

Andre prosjekter Lagets leder har vært involvert i et turstiprosjekt som ble startet av Nes kommune. Vi skal skilte seks gamle veger og stiger i Nes med museet som utgangspunkt. Historielaget søker prosjektmidler fra Buskerud fylkeskommune. Øyvind Frekeplass er leigd inn for å utforme prosjektplanen. Stigene skal merkes etter Turistforeningens merkehåndbok og skiltes etter nasjonal standard. Selve skiltingen skal gjøres på dugnad og vi satser på ferdigstillelse i løpet av 2016.

Registreringen av skogshytter er nå på det nærmeste ferdig. 9 medlemmer har stått for dette arbeidet. De har innhentet alle tilgjengelige opplysninger, tatt bilder og lagt inn på kart med referanser for hver enkelt skogshytte i Nes. Knut Brøto har så satt dette i system og laget et digitalt dokument. Dette har blitt et så omfattende og viktig arbeid at styret har besluttet å få gitt det ut i bokform. Medlemmene i denne komiteen blir da ei boknemnd som arbeider videre med dette prosjektet. Boknemnda består av Knut Brøto, Olav Sveinsson, Einar Hanserud, Sigmund Øen, Asbjørn Lein, Magne Akervold, Odd Hanserud, Kjell Larsen og Arne Tamburplass. I tillegg blir Ole Solli med i denne nemnda.

Nes kommune har satt ned en gruppe som skal jobbe med etablering av Nasjonalromantisk senter. Nes historielag har blitt bedt om å delta i denne gruppa. Einar Hanserud stiller, med Linda Sofie Øye som vararepresentant.

Digitaliseringen av lyd og videoopptak på Næringstunet er nå kommet godt i gang. Det er importert ca. 30 timer videoopptak og ca. 10 timer lydopptak. For i det hele tatt å komme i gang med dette prosjektet, har vi vært helt avhengig av faglig og velvillig bistand fra Nils Mehlum. Arbeidet har til nå vært gjort av Torstein Hanserud, men det er åpent for at også andre kan delta i prosjektet. På oppdrag av Nesbyen idrettslag har Torstein laget dvd av filmopptaket som ble gjort fra NM i friidrett på Nesbyen i 1987. Vi fikk i år 5000 kroner fra Skue sparebank til lyddigitaliseringsprosjektet vårt.

Knut Brøto og Olav Sveinsson er i sitt 10. år med digitaliseringsarbeidet og det kommer stadig inn bilder. Hele bildesamlingen til Tubfrim er behandlet i året som gikk, i tillegg til mindre mengder med private bilder av en viss lokalhistorisk betydning. Anne Jervell Haraldseth, Unni Lien, Einar O. Hanserud, Ole Solli og Sigmund Øen har bidratt med bildeteksting og kvalitetssikring av innhold.

Nes historielag fikk 10.000 kroner av Nes museumslag til bildedigitaliseringsprosjektet.

Kommunikasjon Nes historielag er med på å spre informasjon om egne og andres aktiviteter og arrangement i Nes via sin e-postliste og på sin nettside, www.neshistorielag.org

Oppsummering Nes historielag har stadig stor aktivitet, god økonomi, økende medlemsmasse og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi fortsetter det gode arbeidet i 2016.

Share