Årsmelding 2014

Styret har i 2014 bestått av

Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                    Ole Solli
Kasserer                     Olav Brøto
Sekretær                     Linda Sofie Øye
Styremedlem               Anne Ålien Berg
Varamedlemmer          Anne Jervell Haraldseth og Olav W. Sveinsson

Det har vært 4 styremøter og tre medlemsmøter. Det er behandlet 41 styresaker og orientert om 13 saker i medlemsmøtene. Det var totalt 112 deltakere på medlemsmøtene. Ved årsskiftet 2014-2015 er det 277 medlemmer, en økning på 47 medlemmer fra i fjor.

Arrangementer og tur
Det første av våre medlemsmøter var årsmøtet i februar. Da holdt Knut Veslegard fra Ål kåseri rundt historien om en næringsvei i Hallingdal: Aldri har sindige bønder vore nærare Klondyke. Pelsdyrnæringa i Hallingdal. Det andre medlemsmøtet var i juni, der Einar Tvenge fortalte artige historier fra Valdres og Kikki Sandanbråten mimret rundt pussige episoder fra barneåra i butikken. På det siste medlemsmøtet, i desember 2014 fikk vi en presentasjon av den nye bildeboka. Knut Brøto sto for teknikken mens Olav Sveinsson fortalte om bildene.   Vi fikk også høre Rasmus Støyva framføre dikt av Jacob Sande og Einar Hanserud viste ei bildekavalkade over lagets aktiviteter fra 2000-2008.

Nes historielag har lagt ned betydelig arbeid i Nes kommunes markering av 1814-jubileet og flere av våre medlemmer har vært aktive deltakere i så vel arrangementskomiteen, som på scenen i de tre forestillingene i løpet av året. Dette ble regnet som lagets temamøter, så den delen ble omfattende dette året. På den siste markeringen var utflyttet nesning, Lars Roar Langslet, foredragsholder og æresgjest.

Den 24. august arrangerte Lions Nes og Nes historielag tur til Eidsvollbygningen. Det var 45 deltakere som hadde en hyggelig tur, med omvisning i den nyoppussede historiske bygningen. Målfrid Breiviks referat fra turen er lagt ut på heimesida.

Bokprosjekter
I
desember 2014 kom boka Nes i bilder og tekst II, et resultat av mange års bildeinnsamling og aktivt arbeid. Nes historielag holdt stand 3 lørdager i desember; 13 vakter ble inndekket. Ved nyttår hadde vi solgt 580 bøker.

Også i år var medlemmer i Nes historielag gode bidragsytere til Dølaminne : årbok for Hallingdal. Lørdag 22. november holdt 6 personer fra Nes historielag stand på Kjøpesenteret, Kiwi og Rimi og solgte 50 eksemplarer.

Lagets leder var med i utvalget til Regionrådet for Hallingdals bokprosjekt Historia om Hallingdal. Boka er ført i pennen av Kåre Olav Solhjell, men en person fra hvert av historielagene har fungert som referansegruppe for prosjektet. Boka ble utgitt i november 2014.

Deltakelse på møter og arrangementer
Nes historielag og Nes museumslag stilte i år med felles stand på Hallingmarken. Vi solgte en mengde bøker og fikk mange nye medlemmer, men det som virkelig ble en publikumssuksess var gjettekonkurransen vår. Lagets leder hadde rotet i stabburet og funnet fram 5 gamle gjenstander han ville teste publikum på. Og de beit på; over 500 svarark ble innlevert! Margit Tvedt vant hovedgevinsten, en flott DAB-radio.  Mange av lagets medlemmer deltok på stand for historielaget; hele 21 vakter ble dekket inn.

To medlemmer var med på beredskapsmøte i Nes kommune angående hva vi kan bidra med ved krisesituasjoner.

Vi har deltatt på ett møte om kulturplan og ett om næringsplanarbeid i Nes kommune.

Vi har deltatt på et fellesmøte for lag og foreninger for å diskutere muligheten for å få en foreningskoordinator i Nes Kommune.

  1. august hadde vi stand i idrettshallen der Nes frivilligsentral arrangerte et lagsmarked for å vise fram alle lag og foreninger i Nes. Vi solgte flere bøker og medlemskap.

Omvisninger
Vi har hatt to omvisninger for etterkommere av nesninger som utvandret til Amerika. Einar Hanserud har hatt to omvisninger i Gamle Nes.

Rydding
Av de større ryddearbeidene i år er tomta til lysverket og Klypekvedna i Rukkedalen. Dette ligger ved utløpet av Såndåne der den går ut i Rukkedøla nedenfor Klypebakkan. Skriftlige kilder kan dokumentere at området har hatt kvedn siden først på 1700-tallet. Kvednadriften ble avsluttet sist på 1920-tallet og lysverket ble lagt ned sist på 1930-tallet. Terje Østro fra Gol har gjort mesteparten av ryddejobben her.

Våre medlemmer har også ryddet skog og beiset minnetavlene på Syningen, Saupeset.

Andre prosjekter
Lyddigitaliseringen er i gang på Næringstunet. Dette ser ut til å bli et ganske tidkrevende og utfordrende prosjekt. Nils Mehlum og Tor Magne Hallibakken skal holde oppstartskurs.

Bildedigitaliseringen på museet fortsetter og vi er nå oppe i 16.000 skannede bilder. Innhenting av informasjon til teksting av bildene gjøres fortløpende. I 2013 fikk Hallingdal museum bildearkivet til journalist Arne Ola Lindahl fra hans tid i avisa Fremtiden på 1980- og -90-tallet. Disse bildene har blitt digitalisert og tekstet i 2014. Prosjektet registrering av skogshusvære er nå nærmest fullført, men en skulle gjerne hatt flere opplysninger om det enkelte steds historie.

På Garnås har Buskerud fylkeskommune gjort utgravinger, men de fant ikke noe av stor betydning. Vi avventer rapport fra fylkeskommunen. Arvid Majormoen og Ole Haugo har samlet i sammen og knust kvist i øvre del av området, dette har fylket bekostet. Vi har søkt om og fått 25.ooo kroner i SMIL-midler, som skal tilrettelegge arealet for beitedyr.

Nes historielag bevilget 8000 kroner til Nes menighetsråd til oppussing av bautaen ved Nes kirke i forbindelse med 100-årsjubileet for bautaen.

Kommunikasjon
Heimesida vår er populær ikke bare i Norge men også i Amerika. Stadig flere slektsgranskere på jakt etter sine nesningsrøtter tar kontakt via siden vår og det kommer ukentlig flere henvendelser på e-post. www.neshistorielag.org hadde 6507 besøk i 2014.

Nes historielag er med på å spre informasjon om egne og andres aktiviteter og arrangement i Nes via sin e-postliste.

Oppsummering
Nes historielag har stadig stor aktivitet, god økonomi, rekordstor medlemsmasse og godt samarbeid i de ulike komiteene i laget. Vi fortsetter det gode arbeidet i 2015.

Share