Låven har vært landemerker i det norske kulturlandskapet i snart to hundre år. Dette signalbygget på tunet demonstrerer fremdeles den sentrale posisjonen bonden og landbruket har hatt her i landet.

Forfatter Eva Røyrane og fotograf Oddleiv Apneseth la ut på ei reise landet rundt for å dokumentere typiske og spesielle varianter av denne driftsbygningen som nå har gått ut på dato. Resultatet ble boka «Norges låver» som presenterer et rikt mangfold og stor geografisk variasjon.

Eva Røyrane forteller om arbeidet med boka og viser bilder av hvordan det nå står til med driftsbygningen som i si tid revolusjonerte norsk landbruk.
Det handler om landbrukshistorie, kulturminneverdier, om ny bruk og om strevet med å vedlikeholde bygninger man ikke lenger har bruk for.

Onsdag 11. oktober kl. 19.00, Nesbyen bibliotek

Arrangører: Nesbyen bibliotek og Nes historielag

Share