Nesbyen Trevare. Norsk trevarehistorie.

Fabrikken ble startet i 1947 av Asbjørn Vissebråten og Herbrand Hjallen. De kjøpte ei tomt fra Klukkarlykkja som fikk navnet Sandmo. Deretter fikk de kjøpt halvparten av ei tyskerbrakke som de tok ned i lemmer, fraktet hit og satte i sammen igjen. Her begynte de trevareproduksjon under navnet Nesbyen Trevarefabrikk. I 1957 solgte Herbrand Hjallen seg ut, Asbjørn Vissebråten overtok alene og drev videre. Han bygde nye moderne produksjonslokaler, og det var på det meste 8 mann i arbeid her. Etter hvert tok sønnen Vidar Vissebråten over fabrikken og driften. Han utvidet lokalene og startet byggvareforretning i tillegg til trevareproduksjonen. Vidar driver nå under navnet Nesbyen Trevare. Bygningsmassen er så godt vedlikeholdt at det er et eksempel til etterfølgelse. Nesbyen Trevare er godt bilde på utviklingen av ei bedrift i Bygde-Norge, der man begynner i det små og legger stein på stein.

 

Share