Møtet blir på Kaffistugo Nesbyen bibliotek

sundag den 17. mars 2024, kl. 17.00

 

Saksliste

1.  Åpning av møtet

2.  Valg av møteleiar, skrivar og underskrivar

3.  Årsmelding

4.  Regnskap

5.  Kontingent

6. Omorganisering komitear

7.  Innkomne saker

Saker som ein vil ha opp på årsmøtet attåt årsmøtesakene må meldast til Leif Olav Klype, Espesetvegen 18, 3540 Nesbyen innan 10. mars

 8. Valg

________________________________________________________________

Etter årsmøtet blir det servert kaffi og kake.

So vil Olav Randen i frå Vats halde eit foredrag han har kalla: «Matmangel i fortid og framtid»

Share