Møtet blir på Kaffistugo Nesbyen bibliotek sundag den 19. mars 2023, kl. 17.00

Saksliste

  1. Åpning av møte.
  2. Valg av møteleiar, skrivar og underskrivar.
  3. Årsmelding.
  4. Regnskap.
  5. Kontingent.
  6. Innkomne saker.

Saker som ein vil ha opp på årsmøtet attåt årsmøtesakene må meldast til Leif Olav Klype Espesetvegen 18, 3540 Nesbyen innan 12. mars.

  1. Valg

________________________________________________________________

Etter årsmøtet blir det servert kaffi og kake.
So vil Tollef Mathismoen fortelja frå utgraving av stavkyrkjetomta i 1965, og i Tollefsgard i 2016.

Share