Hver sommer kommer det amerikanere til Norge som leter etter sine røtter. Nes historielag har mange hyggelige oppdrag med å finne ut av slektskap, vise gjestene rundt og å formidle kontakt mellom slektninger fra to kontinenter.
I vår var vi med på en spesiell opplevelse. Harly Olstad, hans kone og et vennepar fikk hjelp til å finne ut hvilken gard hans forfedre kom fra. Oldeforeldrene til Harly Olstad utvandret til Minnesota fra Låstugo på Nes 1860, men slekten kommer fra Syversrud i Rukkedalen.
Vi tok kontakt med Frank Syversrud og ble ønsket velkommen til å besøke garden hans. Frank er nå kårmann, det er sønnen Halgrim som har overtatt gården. I tunet på garden står fremdeles den gamle Hallingstua som var boligen for mange generasjoner fra 1698 til langt ut på 1900-tallet. Her fikk vi komme inn og se byggeskikk og interiør fra det historiske Hallingdal.
Vi fikk kaffe og smultringer og til slutt overrasket Frank oss med felespill. Frank Syversrud er en habil hardingfele-spiller som kan oppleves på tilstelninger og arrangement på Nesbyen og i Hallingdal.
Det ble et magisk øyeblikk for alle gjestene!
Det er ikke så mange som kan oppleve å se garden deres forfedre kom i fra, i bruk, slik som disse gjestene gjorde. Garden er i full drift, med både mjølkeproduksjon og sauehold. Da blir kulturlandskapet i området beholdt, med beite- og slåttemarker, som forhindrer gjengroing. Frank er også tømrer, som har gjort han i stand til å ta vare på de gamle husene i tunet.
Tusen takk for besøket!
Share