Velkommen til omvisning i Gamle Nes

Lørdag 8. juli kl. 12.00

Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Området er i dag et levende bomiljø, men også en godt bevart del av Nes si historie som senter for embetsmannsstanden i Hallingdal.

Her var tingsted, skysstasjon, poståpneri, overnattingsbedrifter og Hallingdals første butikk. Vi følger den historiske utviklingen til opphavsgardene i Nes, der Rukkedøla ga livskraft til dyr og mennesker, åker og eng. I tillegg til tømmerfløting, ga elva også kraft til møller, garveri og sagbruk. Velkommen til en spennende tidsreise gjennom Gamle Nes’ historie.

Lørdag 8. juli kl. 12.00
Oppmøte ved museet
Omviser er Torill Thømt

Noen bilder fra omvisningen i 2016:

 • Kunsthistoriker Torill Thømt foran Høvahuset ved museet
  Kunsthistoriker Torill Thømt foran Høvahuset ved museet
 • Odinsgard i Gamle Nes
  Odinsgard i Gamle Nes
 • Tollefsgard i Gamle Nes
  Tollefsgard i Gamle Nes
 • Torill Thømt foran stavkirketomta i Gamle Nes
  Torill Thømt foran stavkirketomta i Gamle Nes
 • Torill Thømt ved Gude-stien i Gamle Nes
  Torill Thømt ved Gude-stien i Gamle Nes

 

Se også www.gamlenes.no

Share