Tur til Tørpo stavkyrkje og Geilo kulturkyrkje

I år skulle turen gå nordvestover til Torpo og Geilo. En Nettbuss med Erling Solheim ved rattet sto klar på Senterplassen. Bra oppmøte som det pleier å være på våre høstturer, forresten så dukket det opp folk både på Svenkerud og ved Engene. I følge manntallsfører Hanserud skulle 38 være med på turen.

Vår stødige kasserer Brøto fikk lettet oss for noen kroner før vi nådde frem til Torpo. Her ble vi møtt av Ingebjørg Tragethon som førte oss til   Torpo stavkyrkje, vårt første mål for dagen.

Torpo Stavkyrkje er den eldste og eneste stavkirken som står igjen i Hallingdal – opprinnelig var det sju. Den er oppført innenfor tidsrommet 1150 – 1200, bygd i Borgund-stil og viet til St. Margareta. Kirken er mest kjent for de fantastiske maleriene fra siste halvdel av 1200-tallet. Koret ble revet i 1880. Resten av kirken skulle også rives, men ble reddet ved et oppkjøp fra Fortidsminneforeningen. Besøket i kirken ble en opplevelse, ikke minst på grunn av den måten vår omviser Ingebjørg Tragethon levendegjorde det hele for oss. Med andre ord et svært vellykket besøk.

Tilbake til bussen og tur videre til Geilo hvor vi parkerte utenfor Ro Kro. Her fikk vi kjøpt oss mat, prata litt og for de som ønsket det, en rusletur i det gode været. Etter en times tid ble vi hentet av bussen og kjørt til vårt neste mål, Geilo kulturkirke. Her ble vi møtt av Sverre Sataøen som skulle være omviser og forteller.

Geilo kulturkirke er en brukskirke, en slags sjømannskirke på fjellet. Gudstjenester og kirkelige handlinger er de bærende elementer, men er i tillegg et sted for kunst og kultur. Det er møterom, samlingsplass med kafe, kunstgalleri med mere. Sverre Sataøen ga oss en solid innføring i tankene bak prosjektet, planlegging, gjennomføring og drift. Det har vært og er fortsatt et kjempeløft for menigheta på Geilo. Etter en tur i det vakre området rundt kirken, flyttet vi inn, først i kafeen og så videre inn i det vakre kirkerommet. Her er utsmykkingen laget av kunstneren Kjell Nupen under tittelen «Uendelig reise». De imponerende altervinduene består av 12 malerier med tittelen «Fra mørke til lys». Vi ble også veldig imponert over 2. etasje som bl.a. inneholdt kunstgalleri.  Etter en hyggelig avskjed på kirkebakken, kunne vi laste inn i bussen og heimturen starte. Mens vi var på veien, takket leder Leif Olav programkomiteen for et flott opplegg og en alle tiders tur.

Skrevet av Asbjørn Lein

Tørpo stavkyrkje

Tørpo stavkyrkje
Foto: Leif Olav Klype
Tørpo stavkyrkje

Tørpo stavkyrkje
Foto: Leif Olav Klype
Bussen

Bussen
Foto: Leif Olav Klype
Ingebjørg Tragethon forteller om Tørpo stavkyrkje

Ingebjørg Tragethon forteller om Tørpo stavkyrkje
Foto: Leif Olav Klype
Geilo kulturkyrkje

Geilo kulturkyrkje
Foto: Leif Olav Klype
Geilo kulturkyrkje

Geilo kulturkyrkje
Foto: Leif Olav Klype
Billjardbord i Geilo kulturkyrkje

Billjardbord i Geilo kulturkyrkje
Foto: Leif Olav Klype
Kafeen i Geilo kulturkyrkje

Kafeen i Geilo kulturkyrkje
Foto: Leif Olav Klype
Kristian Sandanbråten og Rasmus Støyva

Kristian Sandanbråten og Rasmus Støyva
Foto: Leif Olav Klype
Astrid Hanserud og Guri Sandanbråten

Astrid Hanserud og Guri Sandanbråten
Foto: Leif Olav Klype

Share
Share