Referat fra lagsmøte med Rasmus Støyva og Finn Tore Lindahl som gjesteforelesere

Medlemsmøte i Nes Historielag, søndag 8. desember 2013

Møtested: Tandbergbygget, Hallingdal Museum

Det var 35 medlemmer til stede.

Sak 1 Åpning av møtet
Leder Leif Olav ønsket velkommen til møtet.

Sak 2 Økonomi og medlemstall
Kasserer Olav redegjorde for regnskapet så langt.  Laget har i dag kr 220.000 på konto. Ny utgave av Nes i tekst og bilder største utgiftspost kr. 86.000.

Laget har i dag 220 medlemmer – en økning på 45 siden årsskiftet.

Sak 3 Nytt om heimesida vår
Etter at Gamle Nes Venneforening ble nedlagt har vi overtatt deres heimeside og kjører den som en link til vår side.

Sak 4 Garnåsprosjektet
Det har ikke skjedd noe særlig nytt på Garnås dette året. Det var meningen å komme i gang med kvistknusing i åkerfeltet, men det er utsatt til etter påske 2014. Arbeidet med prøvegraving etter bosetting på Garnåshaugen blir styrt av arkeologene i fylket.

Sak 5. Opptaksutstyr for lyd og bilde innkjøpt
Utstyr for digitalisering av gamle opptak er nå innkjøpt i samarbeid med Hallingdal Museum. Historielaget disponerer et kontor på Næringstunet hvor Torstein har startet med arbeidet.

Sak 6.  Eventuelt
Knut Brøto etterlyste materiell fra gruppene som hadde registrert skogshusvære.

Etter at saklista var gjennomgått ble ordet gitt til Rasmus Støyva som leste en historie han hadde kommet over, «Fedrift fra Nordfjord til Kongsberg». Det var en sann historie om hvordan uvdølen Erik Fønstelien kom med i fedrifter på 1890-tallet. Fedriftene starta som regel i Nordfjord og endte opp i Kongsberg. Han drev også som skreppehandler på disse turene. Erik gifta seg med en jente fra Nordfjord og slo seg ned i Måløy. Her starta han opp en butikk i 1900 og ble etter kvart en fremgangsrik forretningsmann.

Det var nå tid for kaffepause. Og sannelig, aktivitetskomiteen hadde en overraskelse på lur – en marsipankake som smakte himmelsk, noe de fleste av oss satte stor pris på. Praten gikk lett og ubesværa helt til det var klart for kveldens foredragsholder Finn Tore Lindahl. Han skulle fortelle om «Gamle Nes kunst- og kultursenter».

Gamle Nes kunst- og kultursenter er et prosjekt under paraplyen Bolyst i Nes. Prosjektet har mottatt prosjektmidler til utredning og prosjektbeskrivelse. Intensjonen er å få frem nasjonalromantikkens betydning for malerkunsten i Nes på midten av 1800-tallet med hovedvekt på den perioden Hans Gudes far var sorenskriver i Hallingdal.  Hans Gude hadde ofte venner med seg til Nes hvor han og vennene malte mange bilder av naturen i nærområdet. Det vil være naturlig å legge et slikt nasjonalromantisk senter i tilknytning til Sorenskrivergården. Det er kontorbygg, vognskjul og stabbur som er tenkt restaurert til dette bruket hvor en vil kunne få plass til nasjonalromantisk historie, kunstlandskap og møte mellom ny og gammel kunst.

Lindahl snakket også om viktigheten av gode informasjonsplasser og at det var viktig å bygge attraksjoner på egenart. Han kunne se for seg slagordet Nesbyens historiske opplevelser som kunne bygge på tre grunnpillarer: Garnås, Gamle Nes og Hallingdal Museum. Her ville da et nasjonalromantisk senter komme inn under Gamle Nes.

Prosjektgruppa er snart ferdig med prosjektbeskrivelsen som vil bli overlevert til Nes kommune.

Et svært interessant foredrag som medførte mange ivrige spørsmål.

Leder Leif Olav kunne så avslutte møtet med en riktig god jul til oss alle.

Skrevet av Asbjørn

Share