Verv i Nes historielag 2018

Styret   Funksjonstid
Leif Olav Klype Valgt 2018 1 år
Anne Ålien Berg Valgt 2018 2 år
Linda Sofie Øye Valgt 2018 2 år
Olav Brøto ikke på valg 2 år
Ole Solli ikke på valg 2 år
Varamedlemmer
Anne J. Haraldseth Valgt 2017 1 år
Hilde Vestheim Brusletten Valgt 2018 1 år
 –
Aktivitetskomité    
Anne J. Haraldseth ikke på valg 2 år
Knut André Huuse ikke på valg 2 år
Grete Sandanbråten ikke på valg 2 år
Torstein Hanserud Valgt 2018 2 år
Anne Mette Renslo Valgt 2018 2 år
Unni Lien Valgt 2018 2 år
 –
Programkomité    
Kristian Sandanbråten Valgt 2018 2 år
Einar Hanserud ikke på valg 2 år
Elling Buøen ikke på valg 2 år
 –
Heimesidekomité
Målfrid Breivik ikke på valg 2 år
Olav W. Sveinsson ikke på valg 2 år
Einar Hanserud Valgt 2018 2 år
Linda Sofie Øye ikke på valg 2 år
Knut Brøto Valgt 2018 2 år
 –
Dølaminnekomité
Olav W. Sveinsson ikke på valg 2 år
Leif Olav Klype ikke på valg 2 år
Magne Akervold Valgt 2018 2 år
Einar Hanserud Valgt 2018 2 år
 –
Valgkomité
Alexander Ytteborg ikke på valg 3 år (1 år igjen)
Astrid Brattested ikke på valg 3 år (2 år igjen)
Nils Halvard Bråten Valgt 2018 3 år (3 år igjen)
 –
Representanter til Hallingdal historielag    
Olav W. Sveinsson Valgt 2018 2 år
Varamedlem
Leif Olav Klype Valgt 2018 1 år
 –
Revisorer
Terje Løken Valgt 2018 1 år
Elling Buøen Valgt 2018 1 år
 –
Foto- og lydgruppa    
Ole Solli Valgt 2018 2 år
Anne J. Haraldseth Valgt 2018 2 år
Olav Sveinsson Valgt 2018 2 år
Sigmund Øen ikke på valg 2 år
Unni Lien ikke på valg 2 år
Knut Brøto ikke på valg 2 år
 –
Medlem til byggeskikknemnda    
Leif Olav Klype Valgt 2018 2 år

 

Share