Styret

Historielagsstyrene 1996-2016
2016

 

Leif Olav Klype, Anne Ålien Berg, Linda Sofie Øye, Olav Brøto og Ole Solli.
Vararep.: Anne Haraldseth og Olav W. Sveinsson
2015

 

Leif Olav Klype, Anne Ålien Berg, Linda Sofie Øye, Olav Brøto og Ole Solli.
Vararep.: Anne Haraldseth og Olav W. Sveinsson
2014

 

Leif Olav Klype, Anne Ålien Berg, Linda Sofie Øye, Olav Brøto og Ole Solli.
Vararep.: Anne Haraldseth og Olav W. Sveinsson
2013

 

Leif Olav Klype, Anne Ålien Berg, Olav Brøto, Asbjørn Lein og Ole Solli
Vararep.: Linda Sofie Øye og Astrid Hartz
2012

 

Leif Olav Klype, Anne Ålien Berg, Olav W.   Sveinsson, Asbjørn Lein og Guri Øyo Sandanbråten Vararep.: Bjarne Juvhaugen og Olav Brøto
2011

 

Sigmund Øen, Olav W. Sveinsson, Leif Olav Klype,   Asbjørn Lein og Guri Øyo Sandanbråten
Vararep.: Anne Marit Karp og Anne Ålien Berg
2010

 

Sigmund Øen, Olav W. Sveinsson, Leif Olav Klype,   Asbjørn Lein og Guri Øyo Sandanbråten
Vararep.: Vigdis Bakkerud og Anne Ålien Berg
2009

 

Sigmund Øen, Olav W. Sveinson, Leif Olav Klype,   Asbjørn Lein og Guri Øyo Sandanbråten
Vararep.: Vigdis Bakkerud og Anne Ålien Berg
2008

 

Sigmund Øen, Olav W. Sveinsson, Leif Olav Klype,   Asbjørn Lein og Guri Øyo Sandanbråten
Vararep.: Vigdis Bakkerud og Anne Ålien Berg
2007

 

Sigmund Øen, Olav W. Sveinsson, Leif Olav Klype,   Hilde K. Solheim og Guri Øyo Sandanbråten. Vararep.: Vigdis Bakkerud og Anne Ålien Berg
2006

 

Sigmund Øen, Einar O. Hanserud, Hilde Solheim,   Leif Olav Klype, Eirik Thorberg.
Vararep.: Olav Sveinsson og Vigdis Bakkerud
2005

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Knut Brøto, Eirik Thorberg.
Vararep.: Olav Sveinsson og Leif Olav Klype
2004

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Knut Brøto, Eirik Thorberg.
Vararep.: Olav Sveinsson og Leif Olav Klype
2003

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Knut Brøto, Eirik Thorberg.
Vararep.: Olav Solli og Olav Sveinsson
2002

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Knut Brøto, Eirik Thorberg.
Vararep.: Olav Solli og Olav Sveinsson
2001

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Knut Brøto, Eirik Thorberg.
Vararep.: Olav Solli og Olav Sveinsson
2000

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Hans Berg, Knut Brøto.
Vararep.: Olav Solli og Eirik Thorberg
1999

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Hans Berg, Knut Brøto.
Vararep.: Olav Solli og Eirik Thorberg
1998

 

Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud,   Hans Berg, Ole Onsgaard Sagabråten.
Vararep.: Olav Solli og Knut Brøto
1996 – 1997 Leif Thoengen, Sigmund Øen, Einar O. Hanserud