Foto- og lydgruppa

2016

Ole Solli, Anne J. Haraldseth og Olav Sveinsson