Kongens fortjenestmedalje til Einar Hanserud

Torsdag 9. februar ble Einar Hanserud overrakt Kongens fortjenestmedalje av ordfører Tore Haraldset under kommunestyremøtet for februar.

Einar Hanserud fikk prisen for sin mangeårige frivillige innsats i kulturlivet i Nes og Hallingdal. Einar var initiativtaker til etableringen av Nes historielag og har vært svært aktiv både i ulike verv og som dugnadsmenneske. Han har gjort en betydelig innsats for Nesbyen museumslag, Nes spel- og dansarlag, Hallingdal historielag, Lions Club Nesbyen og Nesbyen hornmusikk. Også Hallingdal museum har nytt godt av Einars engasjement gjennom dugnadsarbeid, arrangement, og formidling. Som historiker er han en populær omviser i Gamle Nes og har vært en viktig brikke i våre lokale bokutgivelser. Einar har hele livet fotografert hendelser og miljø i Nes og har med dette gitt oss uvurderlig lokalhistorisk dokumentasjon.

Nes historielag var forslagsstiller til prisen og gratulerer Einar så mye med Kongens fortjenestmedalje!

Styret i Nes historielag feiret utdelingen av prisen sammen med Einar Hanserud i Hagaled. Fra venstre: Ole Solli, Leif Olav Klype, Linda Sofie Øye, Einar Hanserud, Olav Brøto, Olav Sveinsson og Anne Haraldseth. Anne Ålien Berg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Les mer om prisen her

Share