JULEHELSING 2016

Kjære historielagsmedlem, her kommer en liten julehilsen i klavadagan.
Året 2016 er på hell og når vi ser tilbake kan man vel si at det har vært et bra år. Medlemstallet øker stadig og vi er nå oppe i 340 medlemmer. Året 2016 har også vært et meget godt arbeidsår. Dugnadsånden lever i beste velgående blant oss, noe som er helt avgjørende for fremdriften i prosjektene våre.

I år som i fjor hadde vi stand på Hallingmarken, solgte mange bøker og fikk 13 nye medlemmer. Gjettekonkurransen var like populær og 640 personer deltok.

Bildedigitaliseringsgruppa får stadig inn bilder til behandling, så de har måttet ansette en skanner til for å holde tritt. Lyddigitaliseringen er også i godt gjenge.

Registreringen av skogshytter er i sluttfasen og vi håper det kan komme i bokform i løpet av 2017. Dette er noe avhengig av om vi greier den økonomiske delen.
Garnåsprosjektet er også snart ferdig og kan ferdigstilles til våren.

Det omfattende skiltprosjektet «Turstier i Nes» er kommet godt i gang både med rydding og skilting. Alle stiene går ut i fra Hallingdal museum, de blir merket og skiltet både med retningsskilt og informasjonstavler. Seks ruter på til sammen 30 km. skal merkes og 70 skilt skal opp. Vi ligger godt an til å få det ferdig før fristen 30. oktober 2017. Vi har søkt tilskuddsmidler til prosjektet og håper å få inn minst 50 000 kroner som er omtrent halvparten av kostnadene.

Takk til alle sammen, både dugnadsarbeidere og støttemedlemmer – alle trengs like mye for å dra lasset.

Takk for alle positive tilbakemeldinger jeg har fått i året som har gått.

Gøtt nytt år, helsing Leif Olav

 

 

 

Share